Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ötanazi

Ötanazi

Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla gerçekleşir. Tıbbi tanımla ötenazi, tıbbi yöntemlerle hafifletilemeyen acılar ve işkenceler yaşayan, hastalığının tedavisini tıbbın gerçekleştiremediği hastanın öldürülerek hayatına son verilmesidir. Hastanın büyük acılar çekmesi, bu acıları sonlandırmak istemesi ve hayattan hiçbir şekilde zevk alamaması ötenazi nedenleri arasında sıralanır. Hukuki tanımla ötenazi ise iyileşemez hastalığa yakalanmış bir hastanın iradesiyle hayatına son verilmesidir. Ötenazi doktorları olduğu kadar, hukukçuları, felsefecileri ve din adamlarını da yakından ilgilendirir.
Ötenaziden bahsedebilmek için bazı koşulların mutlaka bilinmesi gerekir. Öncelikle hastalığın ıstırap verici düzeyde ve tedavi edilemez olması gerekir. Ölüm kasıtlı olarak meydana getirilmeli ve kaza eseri olmamalıdır. Öldürme fiili hastanın menfaatinin bunu gerektirdiği düşüncesine dayanmalıdır. Ötenazi hareketinin acısız bir şekilde gerçekleştirilmesi ve ölümün hasta için o an çektiği acıdan daha ağır olmaması gerekir.

Ötenazi Çeşitleri

  • Dar Anlamda, Geniş Anlamda, En Geniş Anlamda Ötenazi: Dar anlamda ötenazi, ölümün eşiğine gelmiş ve kurtulma ümidi kalmamış hastaların kendi talepleriyle acılarının dindirilmesi için ölmeyi talep etmesidir. Geniş anlamda ötenazi, kurtuluşu imkânsız ve şifası olmayan bir hastalığa yakalanan hastaya ıstırabını dindirmek için ölüme yol açacak bir müdahalede bulunarak hayatını sonlandırmasını sağlamaktır. İkisi arasındaki en büyük fark zaman dilimidir. Bu da dar anlamda ötenazide kişinin ölmek üzere olduğu kabul edilirken, geniş anlamda ötenazide ise ölümün daha sonra da meydana gelebileceği düşüncesi savunulur. En geniş anlamda ötenazi ise yaşanmaya değer olmayan hayatın sona erdirilmesidir.
  • Aktif, Pasif ve Dolaylı Ötenazi: Aktif ötenazi, hastanın bedenine yüksek dozda maddenin verilmesiyle hastanın ölümünün gerçekleşmesidir. Pasif ötenazi hastanın tedavisinin kesilmesi sonucu yaşamının sona erdirilmesidir. İkisi arasındaki en büyük fark pasif ötenazide doktor hastanın ölümüne neden olabilecek bir davranışta bulunmazken aktif ötenazide ise hasta doktorun müdahelesi sonucu ölür. Dolaylı ötenazi ise, kişinin acılarının dindirilmesi hastanın hayatına son vermek amacında olunmamasına rağmen yapılmasına dolaylı ötenazi adı verilir.
  • İstemli, İstemsiz Ötenazi: İstemli ötenazi, hastanın ötenazi talebini bizzat kendisinin açıkça dile getirmesi halinde uygulanır. İstemsiz ötenazi ise hastanın iradesi dışında, hasta tarafından dile getirilemeyen, genelde hastanın bilincinin kapalı ve komada olduğu zamanlarda hasta yakınları ya da doktor tarafından karar verilerek uygulanır.
  • Kazai, Medikal Ötenazi: Ötenazinin bir mahkeme kararının gerçekleşmesi durumuna kazai ötenazi, bir doktor tarafından gerçekleşmesi durumuna ise medikal ötenazi adı verilir.
Ötenazi işlemleri, yasalar ile de düzenlenmektedir. Örneğin ülkemizde olduğu gibi pek çok ülkede aktif ötenazi kesinlikle yasaktır. Yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında, hastaya ötenazi uygulayan doktor tasarlayarak adam öldürmek suçundan yargılanmaktadır. Bu suç, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.
Son Güncelleme : 11.07.2023 09:07:48
Ötanazi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ötanazi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Ötanazi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi,  ototrof   canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamın...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktad...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey ...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göster...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mik...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisi ile kesilmesine ve elde edilen değişik DNA parçalarının birleştirilmesi işlemlerini iç...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2023