Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Amitoz

Amitoz

Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz bölünme sırasında sitoplazmada ve çekirdekte herhangi bir değişiklik olmadığı için hücre içerisinde doğrudan doğruya bölünme gerçekleşir. Bu bölünme türü özellikle amip hücresinde, bakteri hücresinde ve kanser hücrelerinde meydana gelir. İnsanlarda da ortaya çıkan kötü huylu tümörlerin büyümesinde amitoz bölünme etkili olmaktadır. Amitoz bölünme, birçok canlıda meydana gelir. Aslında kanser hücresinin oluştuğu ve görüldüğü tüm canlılarda amitoz bölünmeye rastlamak mümkündür. Bu nedenle amitoz bölünmenin hemen hemen her canlıda görülme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra amitoz bölünme öğlena adı verilen canlıda da meydana gelir. Bu canlıların büyümesi ve çoğalmasında direk olarak amitoz bölünmenin etkisi bulunmaktadır. Amip ve kanser hücrelerinde çekirdek zarı erimeden bölünme gerçekleşir. Bu durum yine amitoz bölünme olarak açıklanır. Amitoz bölünme sırasında çekirdek boğumlanır ve bu şekilde bölünür. Bölünmenin bu şekilde gerçekleşmesi, çekirdeğin zarar görmeden ya da değişime uğramadan bölünmesine neden olur. Çekirdeğin ve sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi, amitoz bölünmenin çok daha hızlı bir şekilde bölünmesi nedeniyle görülmektedir. Bu nedenle kanser hastalıkları çok daha hızlı bir şekilde yayılmaktadır.

Günümüzde bulunan birçok bakteri amitoz bölünme ile çoğalmaktadır. Bu bakterilerin amitoz bölünmelerle çoğalması, en çok halka yapısında olan bakterilerde görüldüğü için bu bakteri türü inceleme için çok daha uygundur.

Amitoz bölünme özellikleri

  • Amitoz bölünme ile çoğalan canlılardaki üreme türü eşeysiz üremedir. Aslında bu özellik mitoz bölünmede de aynıdır. Hem mitoz bölünme hem de amitoz bölünme hücrelerde eşeysiz üreme ile gerçekleşmektedir. Bu bölünmenin gerçekleşmesi sırasında hücre içerisinde bulunan iğ iplikleri, herhangi bir yardım yapmadan bölünme meydana gelir. Bu özelliği ile amitoz bölünmeyi, diğer bölünmelerden ayırabiliriz.
  • İğ ipliklerinin bölünmeye herhangi bir faydasının olmaması nedeniyle biyolojide bu bölünme türüne gizli mitoz adı verilmektedir. Bu bölünmenin üçüncü adı ise kripto mitoz olarak bilinir.
  • Amitoz bölünme gerçekleşirken hemen hemen tomurcuklanarak çoğalma mantığı ile bölünmektedir. Bu bölünmede de öncelikle hücre tomurcuk şeklini alır ve yeni hücreler ana hücreden ayrılırlar.
  • Amitoz bölünme sonrasında iki oğul hücre ortaya çıkar. Bu hücrelerin özellikleri ve hatta kromozom sayıları bile tamamen aynıdır. Bazen bölünmeler sonrasında bozuk hücreler ortaya çıkarak kromozom sayıları farklılık gösterebilir. Genellikle kanser hücrelerinde durum böyledir.
Amitoz bölünmenin de diğer bölünme türleri gibi evreleri bulunmaktadır. Bu evrelerden ilki erken profazdır. Bu evrede kromozomlar hücre bölünmesi için yerlerini alarak kendilerini biraz daha geliştirirler. Bu gelişim sonrasında orta profaz evresine geçilir. Orta profaz evresinde ise çekirdek bölünme için kendini hazırlar. Çekirdek hazırlığı tamamlandıktan sonra metafaz evresine geçilir. Bu evrede de kromozomlar iğ ipliklerine tutunarak Ekvator çizgisinde dizilir. Bir sonraki evre amitoz bölünme işleminin orta evresi olan interfaz evresidir. Bu evrede hücre bölünmesi için tomurcuklanma meydana gelir ve telofaz evresine geçilir geçilmez hücre bölünmeye başlar. Bu şekilde amitoz bölünme gerçekleşmiş olur.
Son Güncelleme : 11.07.2023 19:00:36
Amitoz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Amitoz Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Amitoz"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi,  ototrof   canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamın...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktad...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey ...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göster...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mik...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisi ile kesilmesine ve elde edilen değişik DNA parçalarının birleştirilmesi işlemlerini iç...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2023