Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Tindalizasyon

Tindalizasyon

Tindalizasyon,  Kullanılarak mikroorganizmalar oluşturan laboratuvar malzemeleri, aşı ve serum, operasyon aletleri  gibi yüksek sıcaklık derecesinde bozulabilen maddelere sterilizasyon amacı ile uygulanan bir yöntemdir. Benmari denilen sterilizasyon aleti içerisinde yapılır. Her tindalizasyon işleminden sonra 1 gece oda ısısında bekletilir. Bu bekleme sırasında ortamdaki sporlu bakteriler açılarak vejetatif hale geçerler. Sterilizasyon tarihi çok eskilere dayanır. İncil'de savaştan gelen askerlerin elbiselerinden ve eşyalarından dayanıklı olanları aleve bırakılması, dayanıksız olanlara kaynatılması önerilmiştir. Bu yöntem  mumyalama, tütsüleme ve  içme sularını kaynatma  ile hastalıkların geçebileceği konusu, ellerin sterilizasyonu işlemleri tarihsel gelişim içerisinde izlenmektedir. Ayrıca sterilizasyon ve dezenfeksiyon amaçlı birçok aletlerin uygulaması  ile ilgili teknolojik gelişmeler kaydedilmiştir. Tindalizasyon işlemi uygulanan benzer maddelerde bakterilerin su içerisinde 80 ila 85 derecede otuz dakikalık yapılan kaynama ısısında ya da otoklavda bozulabilecek maddelere uygulanır. Bu işleme tindalizasyon denir. Ayrıca laboratuvar işlemlerinde de kullanılır. Oksijenli su, bu maddelere bir örnektir. Son yıllarda oldukça gelişme gösteren modern tıp alanında, sterilizasyon işlemi hayati derecede önemi büyüktür. Özellikle cerrahi müdahalelerde kullanılan aletler için bu konuda oldukça önemli bir yeri vardır. Çünkü bu aletler üzerinde cerrahi müdahale öncesi ve sonrası için sterilize işlemidir. Bu nedenle sağlık açısından risk taşıyan ameliyat aletleri, konteyner ismi verilen demir kaplar sayesinde yapılır. Ameliyat aletleri bu  konteyner içerisine yerleştirilir ve burada otoklava ismi ile bu cihaz sayesinde sterilize edilir. Sterilize işleminde otoklava cihazı, ozon gazından yararlanır. 

Sterilizasyon Yöntemleri


Kuru Isı ile sterilizasyon;  Alevden geçirilip yanan ve pasteur fırınında uygulanan iki şekli vardır. Pastör fırınında yapılan steril için sıcaklığa dayanıklı olan malzemelerin sterilizasyonu için uygulanır. Kültür ortamları ve plastik kısımları bulunan malzemeler için uygun değildir. Sterilize edilmesi gereken cam ya da metal malzeme gibi pasteur fırını ile birbiriyle yakın olmayacak şekilde yerleştirilir. Daha sonra süre ve hedef sıcaklığa göre sterilize edilir. Isı ile sterilizasyonun etki eden mekanizması doğrudan doğruya hücre proteinlerini koagüle etmek için kullanılır. Yani Isının derecesi, ısının etki zamanı ve nem derecesi gibi etmenler sterilizasyon üzerine etkilidir.

Kaynatma;  ile sterilizasyonda ısı derecesi düşüktür ve sporlara etkisi zayıftır. Histeroskopik aletler için  sterilizasyon yöntemidir.

Basınçlı buhar;  Sterilizasyon esnasında otoklav cihazlarında uygulanır. Yani buharla doymuş ortamda 121 derecede 1,5 atmosfer bir basınç altında 15 ila 30 dakika bekletilerek yapılan sterilizasyon yöntemidir. Otoklavda ısı, nem ve basınç altında bozulmayacak tüm malzemeler steril edilebilir. Bu yöntem ile jinekoloji pratiğinde en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Ancak histeroskopik optikler bu yöntemle sterile edilemezler. Sterilizasyon edilebilir olması için ısıya dayanıklılığı açısından histeroskopik aletler için otoklav kullanılır.

Nemli Isı ile sterilizasyon;  Basınçlı buhar üreten otoklav cihazlar ile yapılır. Nemli ısı sterilizasyon için daha etkili olan bir yöntemdir. Kültür ortamları ve cam malzemeler otoklav için uygundur. Metal malzemeler paslanmaz madde ile yapılmışsa otoklav yapılabilir. Ancak steril edilecek malzemeler otoklavın kazanına yerleştirildikten sonra, otoklavın su düzeyi kontrol altına alınır. Eksik olursa tamamlanır ve kapağı dikkatli bir şekilde sıkıca kapatılarak cihaza yerleştirilir. Bu esnada buhar çıkışı da açık olmalıdır. Bir süre sonra buhar çıkışından buhar yapmaya başlar. Çıkan buhar yoğunlaştığı esnada  buhar çıkışı da kapatılır. Bundan sonra  iç sıcaklık ile basınçla beraber yükselmeye başlayacaktır. Otoklav yapılırken seçilecek olan sıcaklık ve basınç değerleri ile ilgilidir. En sık kullanılan 121 derecede 1,5 atm bir basınçta 15 ila 20 dakika arası seçeneğidir. Buhar çıkışı kapatıldıktan bir süre sonra iç sıcaklık ve basınç değerine ulaşır. Bu aşamada süresi başlatılır. İşlem bittikten sonra otoklav kapatılır. İç basınç ve sıcaklığın düşmesi beklenir ve kapak açılır.

Otoklav ile sterilizasyon;  Otoklavlamaya dayanıksız olan bazı kültür ortamları vardır. Sterilizasyonu için tindalizasyon yöntemi uygulanır. Açık otoklavlamadaki yöntem materyali 100 derecede bir saat bekledikten sonra oda sıcaklığına gelmesi için beklenir ve tekrar aynı sıcaklıkta bir saat beklenir. Her defasında ara verilip, oda sıcaklığına gelmesi beklenir ve bu işlem üç kere tekrarlanır.
Son Güncelleme : 10.07.2023 21:56:16
Tindalizasyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Tindalizasyon Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Tindalizasyon"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi,  ototrof   canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamın...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktad...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey ...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göster...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mik...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2023