Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Fotosentez Denklemi

Fotosentez denklemi,  ototrof   canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına gelir. Algler ve yeşil bitkiler gibi klorofili olan canlılarda ışık enerjisinden yararlanır...

Amitoz

Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz bölünme sırasında sitoplazmada ve çekirdekte herhangi bir değişiklik olmadığı için hücre içe...

Katalaz

Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü okside etmek için kullanılır. Katalaz enziminin olmaması deme...

Ötanazi

Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla gerçekleşir. Tıbbi tanımla ötenazi, tıbbi yöntemlerle hafifletilemeyen acılar ve işkenceler y...

Arkebakteriler

Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktadırlar. 1990'lı yıllarda bilim insanları arkelerin hücresel, metabolik ve filogenetik özellikl...

Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar

Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edilmesi durumuna "Solunum" denilmektedir. Solunum ile alınan basit şeker hücre içinde parçalana...

Alpin Çayır

Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey Anadolu Dağları'nda oldukça fazla alpin çayırları bulunmaktadır. Alpin çayırların bulund...

Calvin Döngüsü

Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen ATP ve NADPH'a ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bazı enzimlerin aktif hale gelmesi için ...

Plazmid

Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göstermektedir. Herhangi bir hücrede plazmidin tek kopyası, daha ufak boyda olan plazmidlerins...

Mikrofilament

Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mikrofilamentler pek çok yöne sahiptir. Hücre kasılmalarında, amipsi harekette ve hücre biçimind...

Virüs Hastalıkları

Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalıkların tedavisi oldukça zordur. Virüsler için antibiyotiklerin bir etki mekanizması yokt...

Peptidoglikan

Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçlerinde peptit bağı oluştururlar. Yağlarla birleşerek karbonhidratları oluşturur ve bakte...

Rekombinant Dna

Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisi ile kesilmesine ve elde edilen değişik DNA parçalarının birleştirilmesi işlemlerini içerisine alan bir teknolojidir. Bu işlemler neticesinde üretilmiş olan yeni DNA molekülün...

Oksijenli Solunum Yapan Canlılar

Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların birçok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum, metabolizma, çevresel uyarılara tepki verebilme durumu gibi. Bir canlının hayatını devam ettirebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Bunun için canlı, besini enerjiye döndürür. Bu dönüşüme hü...

Plasenta

Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne bebek arasında bağ kuran bir organdır. Bebeğin hareketlerini engellemeyecek şekilde, bebeğin hemen yanında bulunur. Ona zararı değil, oldukça fazla faydası olur. Gebeliğin üçüncü aylarında oluşu...

Komünite

Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman birbirleri ile iletişim ve haberleşme durumundadırlar. Aynı alan ve ortam içerisinde birbiriyle beraber etkileşimleri tüm popülasyonların oluşturduğu topluluk komünite olarak adlandırılır. Komüni...

Maya Mantarı

Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya mantarları özelikle vücudun nemli bölgelerinde çok daha fazla görülen bir hastalıktır. Maya mantarları eşeyli ve eşeysiz olarak basit tomurcuklanma ya da hücrelerin bölünmesi ile üremektedirler. M...

Küf Mantarı

Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olarak havada bulunan sporların uygun ortamlarda çoğalmasıyla ortaya çıkmaktadır. Havada bulunan sporlar genellikle nemli ve besinli ortamlarda çoğalır. Bu nedenle küf mantarı en çok yiyecekler üzer...

Bitki Islahı

Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve genetik yapıların, tatlı, görünümü güzel, yüksek verim ve uzun raf ömrü gibi tüketici ve yetiştiricinin isteğine göre planlı olarak farklılaştırılması ve geliştirilmesine bitki ıslahı adı verilir. ...

Çiçeksiz Bitkiler

Çiçeksiz Bitkiler, adından da bilindiği gibi üzerinde çiçek olmayan bitkilere denilmektedir. Bu tür bitkilerde genellikle gövde, kök ve yaprakları fazla gelişmemiş bitliler olarak bilinir ve çoğunlukla suda yaşarlar. Çiçekli bitkilerin bazı gurupları da karada yaşamaktadırlar örneğin ciğer otları ve kara yosunları dır bu bitkiler karada neml...

Dna Ligaz

Dna Ligaz, DNA zincir kırıklıklarının DNA replikasyonu ve rekombinasyonu arasında gerçekleşen tamiri sırasında birleştirilmesi aşamasında rol alan oldukça önemli enzimlerdir. Yüksek organizmalarda yer alan farklı tipteki DNA ligazlar tespit edilmişlerdir. DNA ligazlar iki iplikli Dn'da bulunan tek zincir kırıklarındaki fosfodiestler bağların...

Aerob Bakteriler

Aerob bakteriler oksijenli ortamda hayatını sürdüren bakterilerdir. Oksijenli solunum yaparlar. Ökaryot hücrelerde bulunan ve oksijenli solunum tepkimelerinin fazlaca atp üretiminin gerçekleştiği mitokondrileri bulunmaz, fakat benzer işlevi gören (Ets enzimlerini üstünde bulunduran) mezozom adlı yapıları vardır. Mezozom şekil olarak hüc...

Aktif Taşıma

Aktif Taşıma, Aktif taşıma moleküllerin parçalanarak az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçme olayıdır. Aktif taşıma sadece canlı hücreler arasında gerçekleşir. Çünkü taşıma sırasında enerji kullanıldığındandır. Aktif taşımada hücre zarlarının üzerinden moleküllerin taşıyıcı enzim ve taşıyıcı protein tarafından taşınmaktadır. Bu moleküller h...

Penisilin

Penisilin, Penicillum Notatum denilen küften 1928 yılında Alexander Fleming tarafından keşfedilmiş bir antibiyotiktir. Daha önceden 1911 yılında İskandinavyalı biri tarafından tanımlansa da henüz iyileştirici etkisi bilinmiyordu. Fleming Nobel ödülü alan Chain ve Florey ile 1945 yılında penisilinin kitle şeklinde elde edilmesini sağlamıştır....

Fosfor Döngüsü

Fosfor döngüsü, doğadaki elementlerden azot (N), karbon (C), oksijen (O), gibi elementlerine döngülerine göre daha basit bir biçimde gerçekleşir. Sebebi, fosfor doğada gaz haline dönüştürülemediği için, atmosfere doğru da geçme bölümüne sahip değildir. Bu nedenle fosfor döngüsü, bilinenin aksine karalardan sulara ve sulardan karalara do...

Algler

Algler,  ekosistem içerisinde yaşayan oldukça önemli görevleri olan canlılardan bir tanesidir. Algler halk arasında daha çok su yosunu olarak bilinmektedirler. Kendi içlerinde iki gruba ayrılan algler hücre tiplerine göre ayrılamayı gerçekleştirmektedirler. Bu ayrılma prokaryotik ile ökaryotik hücre tipidir. Prokaryot hücre, basit yapıl...

Hidrokarbonlar

Hidrokarbonlar, kimyada karbon ve hidrojenden oluşan bileşiklere verilen isimdir. Aynı zamanda hidrokarbürde denir. Hidrokarbonlar organik bileşikler içerisinde bulunurlar. En basit olarak bilinen metan gazı bataklık gazı olarak da tanımlanır. Karbon ve dört hidrojen atomunun birleşmesinden oluşan metan gazı hidrokarbon grubunda yer alır. Hi...

Melanin

Melanin, insanlarin vücudunda farklı bölgelerde yer alan pigmentlerden birisidir. Melanin koyu renkli Trozin yükselmesine bağlı olarak oluşan bir molekül biçimidir. Melanin normalde saçlarımızda, derimizde, göz zarlarında ve beynin bazı bölgelerinde melanik denen bazı urlarda bulunan ve trizozinin yükselmesiyle koyu renkli biyolojik pig...

Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir

Boyun kasları nasıl gevşetilir, günümüz koşullarında hepimiz o kadar çok çalışıyoruz ki eminim bir çoğumuzun zamanı ya bilgisayar başında ya direksiyon başında ya da telefonla konuşurken geçiyor. Tüm bunların üzerine stres ve yorgunlukta cabası ve böylece zavallı boynumuza gün içinde istemeden ve fark etmeden o kadar çok yük bindiriyoru...

Asit Çeşitleri

Asit Çeşitleri, Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluştururlar. Asit kelimesi Latince olan asidus'dan alınmıştır. Asitlerin tatları genelde ekşidir. Ayrıca maddelerinin birçoğunda asit vardır. Canlı organizmaların hayati faaliyetlerinde asitlerin önemi büyüktür. Bu nedenle mide özsuyu besinlerinin sindirimi için yüzde 0,4 oran...

Morula

Morula, embriyonik olan gelişimin çok erken zamanda oluşan bir evresindeki embriyoya bir işim olarak geçmektedir. İşte tam olarak gelişimin bu evresine de morula denilmektedir ve bu bilimsel bir tanı olarak geçmektedir. İçerisinde hücre fazlalığı ile bilinmektedir ve hücre yığını olarak geçer. Morula, Latince olan morus kelimesinden türetilm...

Tindalizasyon

Tindalizasyon,  Kullanılarak mikroorganizmalar oluşturan laboratuvar malzemeleri, aşı ve serum, operasyon aletleri  gibi yüksek sıcaklık derecesinde bozulabilen maddelere sterilizasyon amacı ile uygulanan bir yöntemdir. Benmari denilen sterilizasyon aleti içerisinde yapılır. Her tindalizasyon işleminden sonra 1 gece oda ısısın...

Histon

Histon, Histonlar, çoğunlukla ökaryotik hücreler de bulunan, küçük molekül ağırlıklı, bazik proteinlerdir. Lizin ve arginin içeriklerine göre, H1, H2A, H2B, H3, H4 ve arkeal histonlar olmak üzere 6 tipi vardır. Histon proteinleriKromatin yapısında DNA, DNA'nın iki katından fazla protein bul...

İndikatör

İndikatör bir maddenin test yapılan ortamda var olduğunu gösteren ayıraca bu isim verilir. Renksiz reaktiflerden renksiz ürünlerin ortaya gelmesi söz konusu olduğunda; ortama eklenerek nitelik değişiminden istifade edilerek reaksiyonun tamamlanıp tamamlanmadığının saptama edilmesi üzere kullanılan organik renklendiricilerdir. 

Miyozin

Miyo: Kas demektir. Miyozin: Kas sistemindeki stoplazmada görülen boyuna iplikçiklere miyofibril denir. Miyofibriller "Aktin" ve "Miyozin" denilen kas proteinlerinden oluşur. Kasılmayı bu proteinler sağlar. Kalın ve kısa olanları "Miyozin", ince ve uzun olanları ise "Aktin" iplikleri adını alır. Temel yapıları prote...

Ön Beyin

Ön beyin, tıpta ki adı ile frontal lob veya frontal korteks olarak adlandırılan, tanım olarak, iki göz küresinin üst noktasından başlayıp öne doğru çıkıntı vermek sureti ile alın ve saçlı deri bölgesinde sona eren bölgedir. Tüm beyin alanının üçte birini oluşturması, en üstte ve önde bir konumda bulunması ve işlevleri sebebi ile öneml...

Pleiotropi

Pleiotropi, Bir tek genin, birden fazla gen üzerinde fenotipik özelliği etkilemesi olayıdır. Bu sayede bir gendeki yeni bir mutasyon (Değişim) birkaç tane özelliği ya da tüm özellikleri üzerinde aynı anda etki edebilir. Pleiotropiye örnek verecek olursak; sineklerde beyaz göz renginin meydana gelmesine yardımcı ola...

Gram Negatif Bakteriler

Gram Negatif Bakteriler, Öncelikle bakteri tek hücreli mikroskobik canlı olarak bilinen insanda, hayvanda, doğada, toprakta, suda ve bitkilerde çok miktarda olan bir canlıdır. Bakteriler bölünerek çoğalan ve çekirdeksiz, klorofilsiz 1-6 mikron büyüklüğünde gözle görülmeyen canlılardır. Gram negatif bakteriler alkolle yıkandıkları zaman mavi ...

Kloroplast

Kloroplast, Bitkilerin fotosentez gerçekleştirmek için kullandığı organele verilen isimdir. İç ve dış İki katmanlı ince şeffaf zar ile çevrili yapısı vardır. Bu yapı sayesinde iç katman renk veren pigmentlerin salgılandığı klorofil (Renk verici) içeren yassı yuvarlak keseciklere dönüştürmüştür. Kloroplastlar bitkinin DNA'sını içerir, ba...

Mezoderm

Mezoderm, Kas ve diğer organları oluşturan embriyonik bir tabakadır. Embriyonal gelişimin ilk evlerinde kan, kas, kemik, dolaşım ve boşaltım organları bu tabakadan meydana gelir. Genelde dölütsel yaşam sırasındaki bozukluklara bağlı olarak üçüncü haftasında meydana gelir. Bu yüzden amniyon boşluğuna bakan hücre katmanında gelişir. Bu ka...

Epitel Hücre

Epitel Hücre, Yunanca 'epi' ile 'thelos' sözcüklerinden oluşan epitel terimi meydana gelmektedir. Thelos sözcüğü anlamı örtü anlamını taşımaktadır. Epi sözcüğü ise üzerinde, üstte anlamına gelmektedir. Vücudumuzdaki dokuyu oluşturan hücrelere epitel doku denir. Boyut ve şekilleri birbirlerinden tamamen farklı olan epitel hücrelerin kübik epi...

Ladin Ağacı

Ladin Ağacı, Çamgiller familyasından gelen ladin ağacı, 50-60 metreye kadar uzayabilen, düz gövde yapılı, kozalakları aşağı doğru sarkan, çam çeşidine oldukça yakın olan bir orman ağacıdır. Reçine ve kerestesi oldukça beğenilen ve birçok alanda kullanılabilen bu ağaç türü, kuzey yarım kürede soğuk ve ılıman olan yerlerde yetişir.

Aseton

Aseton, genellikle bayanlarda oje silmek için kullanıldığı bilinen bu madde aynı zamanda uyuşturucu sulfonal grubu içeren ilaçların başlangıç maddesi olarak bilinir. Çok iyi bir çözücü yapıya sahiptir. Birçok maddeleri eritmek için aseton kullanılır. Kolayca alev alan uçucu bir yapıya sahip olan sıvı bir maddedir. Aseton, rakı, şar...

Biyoyakıt

Biyoyakıt, özellikle son zamanlarda ülkemizde de kullanımı oldukça artmış bir enerji türüdür. Genellikle tarımsal atıklardan üretilen bu enerji, son derece doğal olduğu için diğer birçok enerji kaynağından daha fazla doğa dostudur. Hem ekonomik hem de etkili olan bu yakıt türü ile birçok kişi hayatını daha da kolaylaştırmaktadır. Biyoyakıtla...

Kommensalizm

Kommensalizm, Biyolojinin alt dallarından teferruatlı olarak açıklanması yapılan kommensalizm özellikle ekolojide ciddi anlamda yer edinmektedir. Kommensalizm de ilgili olarak, iki canlının ortak yaşamı olarak ifade edilmektedir ancak bu ortak yaşamda bir canlı yarar görürken, diğer canlı ne yarar ne de zarar görmektedir. Bu durum canlılarda...

Trofoblast

Trofoblast, memelilerde embriyonun oluşumu aşamasında meydana gelen, başlangıçta iki ayrı tabaka halinde olan, tek çekirdekli hücrelerden oluşmuş sitotrofoblast adı verilen iç tabaka ile çok çekirdekli olan sinsityum adı verilen hücrelerden meydana gelmiş sinsiyotrofoblast denilen dış tabakadan oluşmuş, blastosistin dışını çevreleyen ince bi...

Kromatin

Kromatin, DNA da hücreler bölünerek çoğalır. Kromatinler de hücre bölünmesi sırasında kromozomlara dönüşen DNA içeren yapıdır. DNA ve proteinde oluşmuş hücre çekirdeğin yapı taşı olan nükleproteinlerdir. DNA için çok önemli yapıdır. Kromatin ve kromatin iplikleri eğer hücrede olmaz ise DNA'nın yapısı bozulur. Çekirdeğin en önemli yapısı krom...

Gram Pozitif Bakteriler

Gram Pozitif Bakteriler, gram boyası denilen boya ile boyandığından bu bakterilere gram bakteriler denilmektedir. Gram pozitif bakteriler boyama işleminden geçerler ve ancak mikroskop ile görülürler bu bakterilerin renkleri siyah, mor ve mavi olmaktadırlar. Gram pozitif bakterilerin bu şekilde çeşitli renklerde olmaları bakterilerin hücre du...

Hipertonik

Hipertonik, fazla derişim manası taşımaktadır. Ağırlıklı olarak biyolojide hücrelerin madde alışverişini açıklamakta kullanılır. Hipertonik bir ortamda bırakılan hücre su kaybeder. Zira ortam kendisinden yoğundur. Ozmoz kaideleri icabı hücre su kaybederken, harici ortam su alır. Bu işlem hücre ile harici ortamın yoğunluğu eşitleninceye ...

Endospor

Endospor, Tek hücreli mikroorganizma grubu olan bir mikron uzunluğunda bakteriler çeşitli geometrik ve değişken olarak varlıklarını sürdürürler. Hücre zarı ile çekirdek arasında yer alan stoplazmanın uygunsuz koşullar nedeni ile bakteri üretmesi Endospor olarak isimlendirilir. Stoplazma hücre içinde meydana gelen yaşamsal faaliyetler so...

Osteoklast

Osteoklast; Kemik matriksini ortadan kaldırarak kemik dokusunu yok olmasını sağlamaya yarayan kemik hücresidir. Bu işleme kemik rezorpsiyonu adı verilmektedir. Osteoklast monosit veya monosite benzeyen hücre kaynaklı olan ve fazla çekirdekli olan fagositik hücredir. Normal olan kemik dokusunda osteoblast ve osteoklast denge şeklindedir. Kemi...

Ağaç Türleri

Ağaç Türleri; Meyve veren, gövdesi odun ya da kereste olmaya elverişli olan aynı zamanda uzun yıllar yaşayan bitkilere ağaç denir. Boyu en az beş metre, çapı on cm'den az olmayan, dal sürgün ve yaprakların oluşturduğu tepe tacını ya da dallarını yalnızca bir gövde üzerinde taşıyan, her sene çap olarak büyüyen, kalınlaşan, sürgün vererek boyl...

Amino Asit

Amino Asit, Proteinleri meydana getiren temel yapı taşları olan amino asitler âmin ve karboksil fonksiyonel gruplar içeren meloküldür. Peptit Bağları ile uç uca eklenen amino asitlerin oluşturdukları kısa polimer zincirlere peptid uzun polimer zincirlere polipeptit ya da protein ismi verilir. Ribozomlar hücre içinde mRNA moleküllerini kalıp ...

Glikokaliks

Glikokaliks, Şeker olarak oldukça zengin özel bir yapı olan glikokaliks, hücre zarının yüzeyinde yer alır. Anatomi, biyoloji ve veterinerlik alanlarında kullanılmakta olan glikokaliksin kalınlığı 5-200 nb arasındadır ve karbonhidrat içeren filamentöz bir tabakadır. Glikokaliksin hücre zarı ile olan bağlantısına göre ik...

Klorofil

Klorofil, bitkilere yeşil renklerini veren maddedir. Doğadaki tüm yeşil bitkilerde klorofil bulunur. Klorofil, bitkilerde özümleme olayının oluşmasını sağlayan bir katalizördür. Klorofil bitkide kloroplast adı verilen organellerin içinde bulunur. Bitkilerin bu yeşil rengi tüm canlılar için büyük bir önem taşır. Çünkü klorofil sayesinde oluşa...

Rna Çeşitleri

RNA çeşitleri, bilim dünyasında açılımı ribo nükleik asit anlamında olan RNA, tek zincirli yapıdadır ve ribo nükleotitlerin birbirine bağlanması sonucu meydana gelmektedir. DNA molekülüne oranla RNA'ların boyları daha kısadır. RNA' lar, vücut hücrelerinin hepsinde oldukça fazla miktarda bulunmaktadır. Çekirdek, çekirdekçik, sitoplazma...

Tek Hücreli Canlılar

Tek hücreli canlılar, adından da anlaşıldığı gibi tek hücreden meydana gelen canlılardır. Bu canlıların solunum, beslenme, üreme ve boşaltım gibi tüm işlevleri bu tek hücre tarafından yapılır. Tek hücreli canlılar "prokaryot" ismi ile de bilinmektedir. Tek hücreli canlılar, yaklaşık 3-4 milyar yıl önce yeryüzünde oluşan ilk canlı türleridir....

Retrovirüs

Retrovirüs, retroviridae virüs ailesine mensup olan bütün virüslere denmektedir. Rna gebi taşıyan kapsüllü virüsler olup DNA sentezi yapmaktadırlar. Aslında genetik bilgileri değiştirebilen virüslerdir. Retrovirüsler kanserojen karakterinden dolayı kapsamlı çalışılan virüsler olmuşlardır. İçerisinde nükleit asitler ve viral nükleoksitle...

Osmotik Basınç

Osmotik basınç: Suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesi olayıdır. Süzgeç gibi davranan bir zar vardır ve o zar küçük maddelerin geçişine izin verir iken büyük maddelerin geçmesine izin vermez. Geçiş sırasında ATP enerjisi harcanmaz. Canlı ve cansız her türlü ortamda gerçekleşebilir. Küçük moleküllerin geçişine denir. Suyun oluşturdu...

Pilus

Pilus, Bakteri hücrelerinin yüzey kısmında bulunan, bakteriyel birleşme meydana gelebilmesi maksadı gerekli bulunan saç şeklindeki bir yapıdır. Piluslar bakteriyi kendi cinsinden öbürüne bağlayarak iki hücrenin sitoplazmaları arasında köprü görevi görmektedirler. Bu görev ile plazmidler bir hücreden diğerine sevk edilebilir. Edinilmiş o...

Gram Boyama

Gram Boyama, bakterilerin mikroskobik özelliklerin incelenmesinde en sık kullanılan yöntemdir. Bakterilerin şekilleri, büyüklükleri, dizilişleri ve yapısı boyanarak belirlenebilir. Bakterideki mikroorganizmaların sınıflandırılmasında ve tanımlanmasında uygulanan en başarılı yöntemdir. Bu yöntem ilk olarak Hans Christian Joachim Gram tarafınd...

Hemoliz

Hemoliz, Alyuvarların çeşitli nedenler ile parçalanması sonucu içlerinde yer alan maddelerin kana verilmelerine hemoliz denir. Böyle bir durumda alyuvarların içermiş oldukları hemoglobin nedeni ile plazma ya da serum, hemoliz derecesine göre koyu kırmızı ile açık pembe arasında görünmektedir. Kan tahlillerinin birçoğunun yapılabilmesi için g...

Mikoplazma

Mikoplazma, Hücre duvarı bulunmayan, çok biçimli, bakteri filtrelerinden geçebilen gram negatif, sporsuz, hareketsiz, her türlü şartlar altında ve oksijensiz ortamlarda varlığını sürdürebilen ya da yaşayabilen mikroorganizmalardır.Mikoplazma tanımı; Mikoplazma doğada yaşadığı bilinen en küçük tek hücreli organizmadır. Hü...

Metabolizma

Metabolizma, insan vücudunun temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yetecek enerji miktarıdır. Gün içinde vücudun yaptığı hareketlere, tüketilen besinlere bağlı olarak metabolizma yavaş ve hızlı şekilde çalışabilir. Bunun kişinin kilosuyla da bağlantısı vardır. Hızlı metabolizma sağlıklı ve yağ oranı düşük bir vücudu ifade eder. Bazal metaboliz...

Hidrojen Bağı

Hidrojen Bağı, Bir molekülde bulunan flor, oksijen ya da azot gibi elektronegatif yüklü bir atoma bağlı olarak bulunan hidrojenin bir kısmı artı yük ile yüklü olması sonucunda ve yine aynı ya da başka bir molekülde bulunan elektronegatif atomla birlikte yapmış olduğu kuvvetli bağa hidrojen bağı denir. Van der waals kuvvetinden güçlü bir yapı...

Poliploidi

Poliploidi, Genetik bilimine göre; Hücrelerdeki kromozom sayısının 3n veya daha fazla olmasıdır. Ekolojik olarak ise; canlıların somatik hücrelerinde ikiden daha fazla genomun bulunmasına verilen isimdir. Üretimde yüksek kaliteli ve daha verimli ürün üretmek üreticilerin en önemli hedeflerindendir. Ürün ıslah yöntemlerinden biri olanPol...

Ektoderm

Ektoderm, örtü dokuda denilen bir dizi dokunun en dışında kalan örtüsü ve koruyucu tabakasıdır. Dışarıda kalan bu hücre tabakası embriyonun ilk farklılaşma evresinde (Gastrula evresi) oluşur.Ektoderm ne işe yarar?Hücrelerin ilk farklılaşma evresinde (Gastrula evresi) oluşan ektoderm,

İnsan Genom Projesi

İnsan Genom Projesi, Bu projenin asıl amacı bireylerin DNA'sında var olan 3 milyar kadar baz çiftinin dizilimini ve bu baz çiftinin %2-5'ini oluşturan genlerin yerini tespit etmektir. Bu işlem zor bir süreci gerektirmektedir. Sebebi ise bireylerin genomu net olarak bilinmemekle birlikte 40 bin ile 80 bin arasında gen bulunduğu düşünülme...

Somatik Hücre

Somatik Hücre, Tıp dilindeki adı diploid olan somatik hücre, herhangi bir vücudunu oluşturan biyolojik hücrelerden biridir. Daha farklı bir tanım ile somatik hücre; çok hücreli olan bir organizmada bulunan, üreme ile alakalı olan gamet, germ hücresi, gametosit ya da farklı olmayan kök hücre dışında kalan bütün hücrelerin genel adıdır. B...

Mikrop

Mikrop, küçük tek hücreli bir canlıdır. Mikropların çoğu birçok hastalıklara neden olur, her ne kadar zararlı mikroplar varsa daöte yandan yararlı mikroplar da vardır, mikroplar tıp dalında çok önemli bir yere sahiptir, hatta bunun için tıpta mikrobiyoloji adı verilen bir kol oluşturulmuştur. Mikroplar canlı varlıklar olduğu için, bunların ...

Transpozon

Transpozon, genel tabirle DNA dizilimidir ama bu dizilim hücrelerin genomlarında farklı yere hareket edebilen DNA dizilimidir. Bu hareket süreci ise Transpozisyon olarak isimlendirilir. Bu transpozisyon prosesi mutasyona sebep olabileceği gibi genomun içindeki DNA oranını da etkiler. Transpozonları ayrıca hücre içinde ortaya çıkmış, çoğu zam...

Genetik Hastalıklar

Genetik hastalıklar, ailede anne ve babadan geçen genlerden dolayı çocuğa geçen hastalıklara verilen isimdir. Gen bilimindeki gelişmeler sayesinde genetik hastalıklar daha rahat tespit edilmekte, gerektiğinde genlerden bu hastalıklar alınmaktadır. Tek bir gende meydana gelen bozukluk ile ortaya çıkan mutasyon hastalıkları tedavisi hemen heme...

Fermantasyon

Fermantasyon, halk arasında mayalanma olarak bilinen, karmaşık yapıda olan kimyasalların canlı organizmalarla daha basit yapıya sahip kimyasallara dönüştürülmesidir. Bu dönüştürme işlemi genellikle ısı vererek, köpürerek gerçekleşir. Buna örnek verilirse, mayaların üzüm suyundaki şekerleri alkole ve karbondioksit gibi maddelere dönüştürülmes...

Protista Alemi

Protista Alemi; Canlılar dünyasının heterojen (Dışbeslenen) bir grubudur. Tek hücreli ve çok hücreli Zarla çevrili gerçek çekirdeği bulunan varlıklardan oluşur. Ferdi olarak, koloni halinde, serbest veya asalak olarak yaşayan biçimleri bulunmaktadır. Tatlı suda yaşayan tek hücreliler-de kasılabilir vaküol (Boşaltım kofulu) bulunur.

Dna Replikasyonu

Dna Replikasyonu, Dna eşlemesi olarak da bilinir. Hücre bölüneceği zaman DNA kendini eşler ve Dna'nın kendini eşlemesine replikasyon adı verilir.Yaklaşık 3 milyar bazın hatasız 2 katına çıkarılması son derece doğru çalışma bir mekanizma tarafından gerçekleşmesi gerekir. Milyonda bir hata oranı ile çalışan bir m...

Vazopressin

Vasopressin: Bir diğer adı da antidiüretik Hormon olan vasopressin, insan da içinde olmak üzere memelilerin genelinde var olan bir hormondur. Bu hormonun ilk görevi böbreklerdeki suyun tekrar emilimini arttırmaktır. Vasopressin hormonu peptid yapısına sahiptir. Hipotalamusta sentezlenerek arka hipofizde bulunan küçük keselerde depo edil...

Plankton

Plankton; dolaşan, gezen ve sürüklenen anlamına gelen Yunanca'da Planktos kelimesinden türemiştir. Plankton çoğul bir ifadedir. Tekil olarak Plankter ve Planktont olarak ifade edilir. Tek hücreli organizmalar olup herhangi bir hareket kabiliyetine sahip değillerdir. Bu kavram, biyolojide ve denizcilik alanında kullanılmaktadır. Boyutları old...

Hamartom

Hamartom, Tıp dilinde sağlıklı bir vücut dokusunda meydana gelen patolojik sürecin bir durumudur. Bu gibi durumlar çeşitli karaciğer hastalıklarının iyileşmesinin ardından meydana çıkmasıdır. Vücudun birçok yerinde olabilecek düzensiz doku birimidir. Genelde belirti vermez ve görüntü testlerinde şans eseri tanısı koyulur. Doktorlar buna...

Zigot

Zigot, döllenme sırasında annenin (Oosit) ve babadan (Sperm) gelen iki eşey hücresinin birleşmesi sonucu oluşan diploit hücresine tutunan sperm ile oluşan yapıya zigot denmektedir. Zigot yumurtayı dölleyen bir sperm sonucunda oluşur. Zigot döllenme esnasında spermatozoitin yumurtayla birleşerek hücre oluşturur ve zigot gelişiminin devam...

Ekzositoz

Ekzositoz, Endositoz ile bir araya gelerek aktif taşımayı oluşturmaktadırlar. Hücre içinde yer alan büyük moleküllerin hücre dışarısına atılmasını sağlayan taşıma şeklidir. Aynı zamanda hücre içerisinde bulunan moleküllerin sindirilememiş haldeki atıkları, koful içerisindeki hücre zarına taşıyarak koful zarı ile hücre zarının birleşmesi sonu...

Dna Çeşitleri

DNA çeşitleri, hücredeki metabolik faaliyetlerin yürütülmesinde DNA ve RNA olmak üzere iki çeşit nükleik asit görev yapar. Deoksi Nükleik Asit (DNA), canlının genetik maddesini oluşturur. Ökaryot, hücrenin çekirdek kısmında, mitokondri ve kloroplastlarında bulunur. Kalıtımın DNA molekülü olduğu, 1928 yılında F...

Laktik Asit

Laktik Asit, Süt asidi adıyla da bilinen laktik asit, sütten elde edilen organik bir asit olup, oksijen'in de kaşifi olan İsveç'li kimyager Scheele tarafından 1780 yılında bulunmuştur. Bilimsel adı hidroksipropanoyik asittir. Laktis asit ticari olarak ilk kez ekşimiş sütten 1881 yılında üretilmeye başlandı. Laktik asit, süt içeriğinde b...

Standart Sapma

Standart sapma, istatistik ve olasılık kuramı için kullanılan bilim dallarında anakütle, örneklem, olasılık dağılımı veya rassal değişken veri değerlerinin yayılımının kısa bir şekilde anlatılması için kullanılan bir ölçüdür. Matematikte bulunan notasyonunda olağan genel bir anakütle veya rassal değişken bir olasılık dağılımı için ifade edil...

Savan

Savan, ya da diğer adıyla savana 30. Enlemler civarında oluşan bir iklim türüdür. Kuru çöller ve yağmur ormanları arasındaki geçişi sağlayan, bu bölgede geniş çayırların oluşmasına sebep olan iklim türüdür. Kurak zamanların uzun sürdüğü tropik alanlarda, ağaçların fazla olmadığı büyük çayırlardan oluşan bir bitki topluluğu mevcuttur. Başta G...

Bazal Metabolizma

Bazal metabolizma, hemen hemen tüm canlılarda görülen bir durumdur. Kısa bir şekilde bazal metabolizmanın ne olduğuna değinecek olursak bu durumun canlıların uyumaları sırasında vücuttaki sindirim olayının gerçekleşmesi olarak söyleyebiliriz. Bazal metabolizma, insanlarda her ne kadar hızlı olursa kişinin sağlığı için o kadar iyidir. Bu nede...

Dna Eşlenmesi

DNA eşlenmesi, Doğadaki her canlı türü sahip olduğu genetik bilgiyi kendinden sonraki nesillere aktarmaktadır. Bu olay hücre bölünmesi ile gerçekleşir. Hücreler bölünme öncesinden genetik maddenin, yani DNA 'nın yeni bir kopyasını çıkarmaktadırlar. Bölünmenin sonraki aşamalarında bu DNA'lar yeni oluşan yavru hücrelere aktarılmaktadır. Böylec...

Bitkilerin Sınıflandırılması

Bitkilerin sınıflandırılması, bitkiler yeryüzünde fotosentez yapan, ağaçlar, çiçekler, ökaryotik, yosunlar, otlar gibi organizmaları bulunduran büyük kapasiteli canlılardır. Tam parazit olmayanlar dışındaki bitkilerde kloroplast bulunur, fotosentez yardımıyla inorganik maddelerden organik maddeler üretirler. Bu bitkiler ototroftur. Karasal y...

Işık Enerjisi

Işık enerjisi, Enerji çeşitleri arasında yer alır. Sabit kütleli sistemlerde enerji yoktan var edilemez. Ancak bir bütünden diğerine dönüştürülürken bu işlem gerçekleştirilir. Bu sebepten dolayı ışık yalnızca enerjinin bir başka biçiminin dönüştürülmesi yolu ile elde edilir. Elektrik enerjisi bir elektrik lambasında veya deşarj ile ışığa dön...

Genetik Varyasyon

Genetik Varyasyon, tür içerisinde gözlemlenen farklılıklara denir. Varyasyon genetik biliminde kullanılan bir terimdir ve "çeşitleme" anlamına gelmektedir. Bu genetik olay ise canlıların birbirinden farklı olmasına neden olur. Genetik Varyasyon, örnekleriMutasyon, gen yapısında meydana gel...

Amniyon Sıvısı

Amniyon sıvısı, gebeliğin ve anne karnındaki fetusun gelişimi için oldukça önemlidir. Anne karnında gelişen fetüs bir zar tabakası ile çevrili kese içinde oluşur. Fetusun bulunduğu keseye amniyon kesesi, etrafına sarar zara amniyon zarı, içindeki sıvı ise amniyon sıvısı olarak tanımlanır. Embriyo gelişimi başladığında amniyon sıvısı amn...

Somatik Sinir Sistemi

Somatik sinir sistemi, çevresel sinir sisteminin bölümüdür. Motor ve duyu nöronlarıyla donatılan somatik sinir sisteminde nöronların gövdesi merkezi sinir sisteminde, aksonları da iskelet kaslarına uzanır. İstek dahilinde çalışan kasların idaresini sağlar. Beyin kontrolündeki koşma, şarkı söyleme, yazma, resim yapma gibi davranışlar bu sinir...

Oksijenli Solunum Denklemi

Oksijenli solunum denklemi; Yaşamlarını sürdürebilmek için canlılar enerji ihtiyacı duyarlar. Gerekli enerjiler yalnız besin maddeleri ile karşılanır. Canlılar ise aldıkları besinleri oksijen ile veya oksijensiz bir biçimde enerji meydana gelirse solunum meydana gelir. Solunum esnasında alınan basit şekerler hücrede parçalanır. Daha son...

Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon, yöntemi cansız bir ortamda bulunan bütün patojen mikroorganizmaları ayıklayan fakat mikroorganizmaların bütün formlarını mesela bakteri sporlarını etkilemeyen bir yöntem olan dezenfeksiyon günümüzde ise bakteri sporlarını dahi yok eden yani oldukça yüksek düzey dezenfeksiyon sağlayan ve sterilan denilen kimyasal maddeler de iç...

Glikoliz

Glikoz, kristal yapılı beyaz şekerdir. Üzüm şekeri de denir. Tatlıdır, fakat tadı, günlük hayatımızda en çok kullandığımız, sakkaroz denilen şekerin ancak yarısı kadardır. Glikoz meyvelerde, özellikle üzüm suyunda bulunur. Balda serbest haldedir. Şeker hastalarının idrarında ve kanda da glikoz çıkar. Glikoz ticari olarak, mısır nişastas...

Çiğneme Kasları

Çiğneme Kasları; Çiğneme işlevini oluşturmaktadır. Çene eklemlerimizi ağız açma ve kapama fonksiyonlarımız da büyük önem taşır. Konuşma fonksiyonuna yardımcı kaslardır çiğneme kasları. Konuşma öğrenildikten sonra tamamen nöromüsküler sistemin bilinç altı kontrolüne geçer. Bundan dolayı konuşma sonradan kazanılmış bir refleks olarak kabul edi...

Turgor Basıncı

Turgor basıncı, bitki hücrelerinin saf ya da doğal suya konmasıyla kendi içerisine su alarak, şişmesi ve hücrenin çeperine basınç uygulaması durumuna denilmektedir. Bir bitki hücresi saf suya konduğu zaman içine bir miktar su alır ve şişer. Hücre öz suyunun yüksek ozmotik yoğunluğundan dolayı dış ortamda bulunan su, hücre içine doğ...

Os Sphenoidale

Os Sphenoidale, Kafatasında tek olan bu kemik kafatasının tabanında yer alır. Kafatası beynimizi çevreleyen, oldukça güçlü bir kemik yapısıdır. Beynimizi koruma amaçlıdır. Kafatasının kemik yapısının kendine özgü bir birleşimi vardır. Kemiklerin birleşme noktaları girintili çıkıntılı bir şekilde olup puzzle gibi birbirine birleşme noktalarıd...

Çiftleşme

Çiftleşme, karşı cinsten olan iki canlının üremek ve nesillerini sürdürmek üzere bir araya gelmesi ve birleşmesidir. Normal yaşam süren hayvanlarda kendi döllerini büyütmek içinde birleşme içerir. Cinsel birleşme, eşeyli üreyen iki hayvanın ve insanın döllenme sonucu ardından iç döllenme yapabilmek için cinsel organlarının birleşmesidir. Bu ...

Fosiller

Fosiller, kısaca nesli tükenen canlı kalıntısı olarak tanımlanır. Eski çağlardan bu yana gömülü kalarak taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntılarına fosil denir. Fosilleri bulunan ilk bitkiler beş yüz milyon yıl önceden kalmış bakteriler ve yosunlardır.Fosiller, insanın ve milyonlarca yıl önce yaşamış olan hayvanların g...

Gen Aktarımı

Gen aktarımı, bir canlının hücrelerine, bir başka canlının DNAsının belli bölümlerinin yerleştirilmesi işlemidir. Rekombinant DNA teknolojisinin uygulamalarındandır.Her gen aktarım işlemi için başka aracı taşıyıcıdan faydalanılır. Önceleri yalnızca bakteriler aktarımda kullanılmakta ise de son zamanlarda maya, ...

Bitki

Bitki, Bitki topluluğu yaşamın devamı amacıyla doğanın bir parçası olan en önemli etkendir. Bitkiler genel olarak ağaçlar, çiçekler, fotosentez yapan yosunlar, yosun ve benzeri organizmaları yapısında bulunduran çok büyük bir canlı topluluğu alemidir. Bitkiler çok büyük oranda fotosentezi gerçekleştirmekle birlikte tek hücreli bir kısım canl...

Prokaryot Ve Ökaryot Hücre

Prokaryot ve ökaryot hücre, canlıları sınıflara ayırırken temelde hücre yapıları göz önüne alınmaktadır. Bunun için canlılar 2 üst aleme ayrılır. Şunlar kolay ilkel canlıların bulunduğu prokaryotlar ve ileri yapılı canlıların bulunduğu ökaryotlardır. Yapısal farklılıkları bakımından 2 basit hücre tipi yer alır. Biri bakterilerde rastlanan da...

Translasyon

Translasyon, transkripsiyon sonucunda oluşan mRNA 'lardaki koda uygun olarak oluşan ribozomlar da oluşan koda uygun olarak ribozomlar da gerçekleştirilen amino asit zincirinde veya polipeptit sentezi sürecidir. Daha sonra üretilen amino asit zinciri ya da polipeptite uygun bir şekilde katlanıp etkin bir protein haline gelmesidir. Translasyon...

Prionlar

Prionlar, Viral hastalıklarda toksit üreten, kendi kendini çoğaltabilen ve enfekte proteinlerin oluşumunu sağlayan izole bir protein çeşididir. İçeriğinde protein olan ve bulaştırılabilen çok küçük partiküllerdir. Prionlar enfeksiyona yol açan virüs ve bakterilere benzemez. Çünkü canlılarda bakteri ve virüslerde de proteinlerin, enzim...

Adaptasyon

Adaptasyon, Her canlı yaşam alanlarına uyum sağlamak için birbirinden çok farklı özelliklere sahiptir, yaşadıkları alanların sıcak ya da soğuk, kuru ya da nemli olması gibi, uyum sağladıkları bu koşullara verilen isime Adaptasyon denir. Canlılar barınma, üreme, avlanma, beslenme, düşmanlarından korunma gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebil...

Ototrof

Ototrof, Bir kısım inorganik madde ve bileşiklerin kullanılmasıyla organik bilişik tarzında uzun molekül zincirinin oluşturan canlılara ototrof ismi verilmektedir. Ototroflar genellikle kimyasal enerji ve ışık enerjisinin kullanılması ile inorganik maddelerden organik besin üretebilen canlılardır. Kısacağı ototroflar yaşamını sürdürmek amacı...

Stereotipi

Stereotipi, Kronik olarak devam eden ve törensel hareket, duruş veya ifade biçimi olan stereotipi, genellikle zekâ bozukluğu, otistik spektrum bozukluğu olan ve stereotipik hareket bozukluğu görülen hastalarda görülmektedir. Stereotipi hastalarında vücudu sallamak, kendi kendini okşamak, ayak ayak üzerine atmak ile olduğu yerde yürüme v...

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik, kısaca tüm dünyadaki hayat formlarının çeşitliliğidir. İnsanların hayatlarını sürdürebilmesi için yaşadıkları çevrede, temiz su ve havanın, toprakların, besinlerin ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığı, kullanacağı çeşitli maddelerin yer alması gereklidir. Hayat için gerekli madde ve koşullar, çevrenin abiyotik etkenleri ...

Protein Çeşitleri

Protein Çeşitleri, Protein, Yunanca da proteios kelimesinden türetilmiş olup en önemli ya da en önde yer alırım manasındadır. Amino asitlerin belirli türde, belirli sayıda ve muayyen diziliş sırasında karakteristik düz zincirde birbirlerine kovalent bağlanmasıyla oluşmuş polipeptitlerdir. Kısaca proteinler bir veya birden çok polipeptit zinc...

Hücre Kültürü

Hücre Kültürü, gelişen tıp ile yeni tıbbi uğraşlar neticesinde ortaya çıkan tedavi yöntemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bunlardan birisi de hücre kültürüdür, tıbbi tedavi niteliğini taşıyan tıbbi tekniklerden birisidir. Hücre kültürü özellikle hücrelerin kontrol altına alınarak çoğaltılması işlemine denilmektedir. Dünyada hücre kültürü ço...

Jel Elektroforezi

Jel elektroforezi, saflaştırılan nükleik asit ile proteinlerin miktarını, molekül ağırlığını, alt tiplerini belirlemede yaygın şekilde kullanılan moleküler tetkik yöntemidir. Bunun sağladığı avantaj hem oldukça basit ve hızlı yapılması hem de kullanılan diğer yöntemlere kıyasla yeteri kadar ayrılamayan nükleik asit parçacıklarının ayrılmasın...

Ekoloji

Ekoloji, canlıların çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Doğada bulunan canlıların yaşayışlarını, özelliklerini ve çevreye olan etkilerini inceler. Yirminci yüzyıldan önceki tarihlerde ekoloji ayrı bir bilim olarak tanınmamaktadır. Yirminci yüzyılda ise bitki ekolojisi hayvan ekolojisine oranla daha hızla gelişmiştir. Ekol...

Zararlı Bakteriler

Zararlı Bakteriler, Doğada sadece gözle görebildiğimiz canlılar değil, gözümüzle göremediğimiz pek çok mikroorganizmalar bulunmaktadır. Örneğin bazı mikroorganizmalar zararlı bazıları ise yararlıdır. Zararlı bakterilerin yaşam alanları ise, sınırsızdır. Bireylerin hastalanmasına, yemeklerin bozulmasına, bağışıklık sisteminin düşmesine ve pek...

Amoksisilin

Amoksisilin, Gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonlara karşı etkili bir penisilin olan amoksisilin, bakterisid etkiye sahip geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. İlaçlarda amoksisilin trihidrat olarak kullanılmaktadır. İlk kez 1972 yılında kullanılmaya başlanılmıştır. Dünya Sağlık Örgütünün sağlık isteminde bu...

Çekinik Gen

Çekinik gen: bir karakterin oluşumunda ancak homozigot ise etkisini gösterebilen gene çekinik gen denir. Küçük harflerle gösterilir. Bir homolog kromozomunun takımının iki üyesi tarafından taşınmadıkça fenotipide etkisini gösteremeyen genlerdir. Yani baskın olmayan genlerdir. Baskın karakteri başka gen olduğun da çekinik kalıp etkisini göste...

Küfler

Küfler, Küfler, günlük yaşantımızda sık sık karşılaştığımız, sürekli şikâyet ettiğimiz bir mantar türüdür, mantar denince doğadaki şapkalı mantarlar ya da evlerimizde pişirip yediğimiz kültür mantarları aklımıza gelir, fakat küflenme de bir çeşit mantar türüdür. Küflenmenin o çirkin görüntüsü ise küf mantarının kendine besin ararken bazı mad...

Çam Ağacı

Çam Ağacı, çamgiller familyasında bulunan ve iğne yapraklı ağaç türüdür. İngiliz dilindeki adı Pinaceae (Türkçe okunuşu Pinus) olan bu kozalaklı yapıya sahip ağacın yaklaşık olarak 115 türünün mevcut olduğu bilinmektedir. Ülkemizde yetişme alanı oldukça geniştir. Birçok bölgede yetişen bu ağaç tüm kesimler tarafından bilinmektedir.<...

Çayır

Çayır, genellikle düz bir alana sahip olan, taban suyu oldukça yüksek ve yüksek boyda otlar ile kaplı olan alanlara verilen genel bir isimdir. Genel olarak çayırlar ya bulunduğu ortamdan doğal bir şekilde meydana gelir ya da insan eliyle meydana gelir. Çayırların oluşması için gerekli olan en temel öge ise bol olarak suyun bulunması ve ...

Osmoz

Osmoz: Birbirlerinden geçirgen bir zarla ayrılmış, farklı derişiklikte iki çözeltinin bazı durumlarda yer değiştirdiği görülmektedir. Çözücü molekülleri, zardan, çözünen maddenin moleküllerinden daha çabuk geçer. Sonuç olarak, çözücü, derişikliği az olan çözeltiden fazla olan çözeltiye geçeceğinden dolayı iki çözeltinin derişikliği eşit olac...

Varyasyon

Varyasyon, canlılardaki çeşitlilik, değişiklik olarak tanımlanabilir. Varyasyon, bir canlı türünün içindeki grupların ya da canlıların birbirinden farklı özelliklere sahip olmasına sebebiyet vermektedir. Her canlı türünün kendine özgü yapıları bulunmaktadır. Bu karakteristik yapılar ve özelliklerden faydalanarak canlılar sınıflandırılabilirl...

Mayoz Bölünme

Mayoz Bölünme, eşeyli üreme yeteneği olan canlılarda gamet kısaca (Dişi ve erkek üreme hücresi) oluşmasında etkili olan çok özel hücre bölünmesi şekline "mayoz bölünme" denilmektedir. Mayoz bölünme sayesinde diploit yani (Her iki kromozom takımını da taşıyabilen organizma ya da hücre) hücrelerden haploit ise (Olgunlaşmış olan üreme hücresind...

Kök Hücre

Kök hücre, insan vücudunda gündelik, sağlığımız için çok önemli ve yüzlerce farklı tip hücreler bulunur. Bu hücreler vücudumuzun her gün çalışmasını devam ettirmesinden sorumludur. Kalbimizin atmasını beynimizin düşmesini, kalbimizin atmasını, derimizin dökülmesi ve bunun gibi işlevleri sağlar. Kök hücrelerin eşsiz görevi tüm bu tip farklı h...

Peroksit

Peroksit, Hidrojen peroksitten meydana gelmiş olan göz önüne alınabilen, peroksi grubunda yer almış olan kimyasal bileşiktir. Hidrojen peroksitte yer alan bir ya da iki hidrojen yerine organik ya da anorganik bir grubun geçmesi ile peroksit bileşik oluşur. Peroksitler, oksidasyon, polimerizasyon ve oksijen üretme şeklindeki farklı olan ...

Gram Negatif

Gram negatif, bakterilerin çoğalma esnasında kristal viyola boyasını tutmayan renk değiştiren ve renkten renge giren bir çeşit bakteri türüdür. Hücre duvarlarına göre çok farklı olan bakteri türü 2 gruba ayrılmaktadır. (Gram negatif ve gram pozitif) olarak bilinmekte olan çok farklı 2 bakteri grubunu ayırmak son derece zordur. Bu bakterileri...

Bitkilerde Eşeyli Üreme

Bitkilerde Eşeyli Üreme, bitkilerde eşeyli üreme çiçekte gerçekleşir. Bu bitkilerde eşeyli üreme sonucunda tohum üretilir. Tohum uygun koşullarda gelişerek döllenme sonucu yeni bir bitkiyi oluşturur. Açık tohumlu bitkilerin çiçekleri kozalak halindedir. Erkek ve dişi kozalaklar aynı bitki üzerinde ayrı olarak bulunur. Rüzgar yardımıyla ...

Eşeyli Üreme

Eşeyli Üreme, çok hücreli ve gelişmiş canlılarda iki ataya ait olan farklı üreme hücrelerinin yani gametlerin birleşmesi ile veya döllenmesi ile yeni canlıların oluşmasına denir. Eşey üreme hücrelerinde gerçekleşen üremedir. Eşeyli üremenin üç çeşidi vardır. Bunlar tohum ile üreme, yumurta ile üreme ve doğurarak üremedir. Tohum ile üreme çiç...

Biyom

Biyom; aynı iklim türlerinin içerisinde bulunduğu ve yaşandığı bunun yanı sıra benzer bitki örtüsüne sahip olan oldukça geniş coğrafi alanların genel adıdır. Canlıları ve bu canlıların yaşadıkları yeri içine almaktadır. Her biyomun kendine has iklim türü ile hayvan ve bitki çeşidine sahip olduğu bilinmektedir. Biyomlar iklim şartlarına ...

İstakoz

İstakoz, denizde ve tatlı su diplerinde yaşayan kabuklu bir canlıdır. Vücutları sert bir kabukla örtülüdür. Bu kabuk, yeşil mavi renkli ve üzerleri de sarı beneklidir. Karın bölgesinin alt kısmında altı tane hareketli halka istakozu oluşturan gövde olarak değerlendirilebilir. Son halka yelpaze şeklindedir ve kuylukla bütünleşir. Göğüs bölges...

Kara Yosunları

Kara Yosunları, Yosun karada ve suda üreyebilen canlı organizmalara verilen addır. Yosun bitkiye benzese de diğer bitki türleri gibi kök, gövde ve yaprağı yoktur. İpliksi bir yapıya ve yeşil bir renge sahiptir. Yosun karaya göre suda daha çok ürer. Ama yosunu karada da görebiliriz. Özellikle nemli bölgelerde ürer. Evet karada ve suda üreyen ...

Plastit

Plastit, Hayvan hücrelerinde bulunmayıp yalnızca bitkisel hücrelerde yer alan çift zarlı bir organel olan plastit, bitkilerde renk pigmentleri taşır ve yaklaşık olarak 1,5 milyar yıl öncesinde simbiyogenez ile oluştuğu düşünülmektedir. Genç hücrelerde renksiz olarak bulunan plastitler hücre ile gelişir ve hücrenin görevine uygun olacak bir ş...

Patoloji

Patoloji, ismi Yunancadan gelen ve halk arasında kabaca; iyi ve kötü tümörü ayıran bölüm olarak bilinir. Patolojinin esas amacı hastalığa bir tanı koymaktır. Bilimsel tanımı, vücuttaki tüm organları ve dokuları inceleyerek başta kanser ve tümör olmak üzere hastalıklara tanı koyan bölümün adıdır. Patoloji, Yunancada pathos teriminden gel...

Antitoksin

Antitoksin, vücutta meydana gelen ve bir toksini (Zehri) etkisiz duruma getiren bir madde veya bir antikordur. Zehre karşı koyan antikorlara antitoksin adı verilir. Her bir bakteriyel toksinin kendine has antitoksini vardır. Bu antitoksin, kendi zehri ile birleşir ve zehri etkisiz hale sokar. Antitoksinler, toksinleri etk...

Otopsi

Otopsi, ölü üzerinde tanı amaçlı yapılan incelemelere verilen addır. Otopsinin amacı, ölüm nedenini tespit etmek ya da hangi organların ölüme yol açtığını, organları nasıl ve ne düzeyde etkilediğini bulmaktır. Otopsi tıpkı bir hastanın muayene ya da ameliyat edilmesi gibi bir işlemdir. Tek fark incelemenin ölü üzerinde yapılmasıdır.

Floresans

Floresans; olan maddeler adı verilen birtakım cisimler üstüne gelen belli dalgalar boyunda olan ışık ışınlarının, değişik dalga boyundaki ışık ışınları durumundaki yansıması olayıdır. Floresans ve fosforesans şeklindeki durumlar lüminesans olaylarındandır. Floresans olan maddelere örnek verilecek olunursa çinko silikat, çinko berilyum s...

Klamidya

Klamidya, cinsel organlarda oldukça ciddi enfeksiyonların oluşmasına neden olan bir mikro organizmadır. Özellikle 25 yaş altı kadın ve erkeklerde en fazla görülen cinsel rahatsızlıklardan biridir. Klamidya enfeksiyonu klamidyoz olarak tanımlanır. Klamidya enfeksiyonlarındaki etken chalamdia trachomatis denilen bakteridir. Özellikle gelişmiş ...

Kallus

Kallus, Özel doku hücrelerinin yapısı, yani bitkilerde açılan yaraların onarılması için o kısımdaki hücreleri değiştirerek tedavi etmesine yardımcı bir kitlesel yapıdır. Kallus, bitkilerde kök ve gövde de oluşan yaralara müdahale ederek bitkinin yaralı olduğu bölgede ürettiği bir kimyasal yapıdır. Yaralı bölgede sert tabakalar oluşturur. İns...

Monera Alemi

Monera alemi, bundan önce prokaryot hücre yapısına sahip canlılar monera alemi olarak kabul ediliyordu, prokaryotae, diğer alemlerden farklı olarak Prokaryot (Prokaryotae) olarak bilinen bir üst alemde toplanmıştır. Monera alemi olarak isimlendirildiği dönemde Siyano bakteriler (Mavi-yeşil algler) ve bakteriler gibi alemleri içermektedi...

Hücre

Hücre, genel olarak insanlarda ve diğer canlılarda, yapısal ve aynı zamanda görevsel özellikler gösteren küçük bir birimdir. İçerisinde bulunan organeller ile küçük bir fabrika olan hücre Latince'den odacık anlamına gelmektedir. Hücre insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde ve mantarlarda bulunan yapı taşlarıdır. İnsanlar üzerinden gidecek olurs...

Metaplazi

Metaplazi, patolojik olarak farklılaşmış bir hücre tipinin, başka bir farklılaşmış dokuya normal olmayan dönüşmesidir. Bu değişim daha çok anormal bir uyaran sonucu oluşur. Basitçe, değişen şartlara uyum sağlayamayan hassas bir dokunun, daha dayanıklı yapıya dönüşmesi olarak da tanımlandırılabilir. Burada genellikle, mekanik ya da kimya...

Stoma

Stoma; Açılıp, kapanma özellikleri sayesinde bitkide oluşan terlemeyi ve gaz farklılaşmasını kontrol etmekte olan canlı yapılardır. Terimin tekili stoma, epidermislerinde karşılık olarak yer alır. Stomalar, epidermisin değişmesi sonucunda meydana gelir. Anatomik bir şekilde iç yüzeyinde bulunan zar kalın, dış yüzeyinde bulunan zar ise i...

Kemosentez

Kemosentez, ışık enerjisinin varlığı olmadan organik madde üretilmesidir. Gereken enerji; demir, kükürt, hidrojen ya da azot benzeri inorganik bileşiklerin ya da metanın oksitlenmesiyle elde edilir. Fotosentezde, klorofile sahip canlılar, ham madde olarak H2O (Su) ve CO2 (Karbondioksit) ya da H2O kullanmak yerine H2S ya da yalnızca H2 k...

Heyelan

Heyelan, yer kaymaları ile yer çökmeleri çoğunlukla kütle hareketleri olarak ifade edilmektedir. Yer göçmeleri çoğunlukla mağaraların ya da yer altında bulunan boşlukların tavanlarının çökmesinde yaşanan olaydır. Ancak bu olaylara az rastlanılmaktadır. Heyelan (Yer kayması) yurdumuzda en sık karşılaşılan doğal olaylardan birisidir. Heyelan ü...

Gen

Gen, Hücrelerin kromozomlarında yer alan canlıların kalıtsal özelliklerini taşıyıp ortaya çıkmasını sağlayıp kuşaktan kuşağa aktarılan ve kalıtım faktörlerini olan gen, genetik unsurun en ufak parçasıdır ve gen terimi ilk defa 1909 yılında Johannesburg tarafından bu tarihe kadar değişik isimlerle anlatılan kalıtsal üniteleri anlatm...

Yaprak

Yaprak, Bitkilerin fotosentez transprasyon ve solunumunu gerçekleştiren temel organ olan yaprak, gövde ve yan bağlarda bulunan boğumlarda çıkan ve sınırlı oranda büyüyebilen yapıdır. Yaprak kısımlarıLamina:(Yaprak ayası) Solunum terleme ve fotosentez olaylarının olduğu kısımdır.

Hipotonik

Hipotonik: Hipotonik madde yoğunluğunun sıvı yoğunluğundan daha az görüldüğü ortama denmektedir. Hipotonik hücresi izotonik ortamında alınarak hipotonik ortamına konulduğu zaman bulunduğu çevredeki sıvıları içine çeker ve şişmeye başlar. Bu duruma ise deplazmoliz denmektedir.Hipotonik anormal derecede düşük kas...

Klonlama

Klonlama, bir şeyin aynısını kopyalama anlamını taşır. Eşeysiz üreme yoluyla genetikleri birbirinin aynı olan canlıların oluşturulmasıdır. 1980 li yıllarda başlatılan klonlama çalışmaları, ilk kez 1997 yılında bir koyunun klonlanmasıyla farklı bir döneme girmiştir. Daha sonra çeşitli hayvanlar üzerinde klonlama çalışmalarına devam edilmiştir...

Larva

Larva, Yumurtalarından yeni bir şekilde çıkmış olan böceklere verilmiş olan isimdir. Larva zamanı, böceklerin başkalaşım olaylarının gerçekleşmesinin ilk bölümüdür. Larvalar her daim beslenmek zorundadır. Durmadan beslendikleri için bitkilere büyük ölçüde zarar vermektedirler. Larva zamanı sona eren bir böcek, ikinci dönem olan pupa kıs...

Dna

Dna, Deoksi Ribo Nükleik Asit, tüm organizmaların canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik yönergeleri taşıyan moleküllerdir ve kısaca DNA olarak adlandırılır. DNA parçaları ise gen olarak ifade edilir. DNA, ilk İsviçreli hekim Friedrich Miescher tarafından saflaştırılmıştır. 1869 yılında Friedrich atık cerrahi p...

Bakterisid

Bakterisid, Canlılarda ya da laboratuvar ortamında, ortamdaki bütün bakterileri öldüren, her tür fiziksel ya da kimyasal etkene denir. Uygun ortamda, belli sürede, var olan mikro organizma sayısında azalmaya yol açan antibiyotik, bakterisid antibiyotik adını alır. Bakterileri öldüren kimyasal maddelerin genel adıdır.

Nöroanatomi

Nöroanatomi, Canlı sinir sisteminin merkezi olan beyin bazı omurgasız hayvanlar hariç bütün canlılarda bulunur. Beynin incelenmesi ve araştırılmasına konu olan bilim dalı nöroanatomi'dir. Canlının kontrol edilmesine yönelik duyu organlarının beyne yani merkeze yakın oluşu hiyararşik bir yapıyı andırır. Öyle ki burun, gözler, kulaklar ve...

Blastomer

Blastomer, zigotun mitoz sonrasında oluşturduğu 13-17 blastomer tabakalı hücreli yapılarına denilir. Diğer bir deyimle de döllenen yumurtanın bölünmesiyle meydana gelen hücrelere verilen addır. Döllenmenin ardından tek hücreli zigot hızlıca bölünür ve böylece blastomer denilen hücreler meydana gelir. Yumurtanın aşılanması ardından kutup...

Modifikasyon

Modifikasyon, canlılarda kalıtsal olmayan ve çevrenin etkisiyle oluşan özellikleri ifade eder. Çevreden kaynaklanan ısı, ışık, sıcaklık, besin, nem gibi etkenler genlerin işleyişi üzerinde farklılıklar yapabilir. Ortamdaki koşullar eski durumuna döndüğü zaman, canlıların genlerinde oluşan bu farklılar da eskiye döner. Bu değişimler yeni döll...

Aktin

Aktin: Yapısal bir protein çeşidi olan aktinin şekli ise yuvarlaktır. Aktin, sarmal şeklinde polimerize olarak aktin filamentlerinin oluşmasını sağlamaktadır. Hücresel iskelet aktin filamentleri ile olmaktadır. Zar ile çevrili olan, organelleri zararsız ve tek çekirdekli ilkel yapıdaki hücrelerde hücrenin her yerini saran ve üç boyutlu ...

Varyans

Varyans; Olasılık kavramı ve istatistik bilim dalları arasında, varyans bir rassal değişken, bir ihtimal dağılımı veya örnekler için istatistiksel dağılımın, mümkün olan bütün değerlerin, beklenen değer ya da ortalamadan, uzaklıklarının karelerinin alınan ortalaması biçiminde, bulunan bir ölçü çeşididir. Ortalama bir dağılımın odaksal konum ...

Sinestezi

Sinestezi, Duyu karmaşası olarak ifade edilen sinestezi Yunan kökenli bir sözcükten türetilmiştir. Bilimsel açıklamalar ışığında tanım olarak beş duyu organlarımız algıladığımız bir unsurun farklı duyu organlarının algılamasıdır. Örnek verilmesi gerekirse koku alma duyumuzla fark ettiğimiz bir nesnenin konusunu tat veya dil papileri sayesind...

Endoderm

Endoderm, bunu oluşturan organlar, karaciğer, sindirim kanalını döşeyen doku, pankreas, birçok endokrin bez ve akciğerlerin epitelyal dokusudur. Endoderm en içteki germinal tabakadır. Endoderm vücutta bulunan embriyonik diskin ön kısımlarına doğru yer alır. Arka kısımlarına doğru olan bölümde ise, ektodermal hücreler yer almaktadır. Endoderm...

Balmumu

Balmumu, işçi arıların peteklerini yapmak için karın bölümündeki halkalarında bulunan balmumu bezlerinden salgıladıkları yumuşak sarı veya daha koyu maddeye denir. Rengi salgılandığı an beyaz, sonrasında da koyulaşmaya başlar. Arıların petek gözleri örmek için balmumunu kullanır. İşçi arılar önce hazırladıkları balları yer ve zincir ş...

Atacama Çölü

Atacama Çölü, Şili'nin Kuzey kesimlerinde yer alan ve Dünyanın en kurak çölü olarak bilinen Atacama Çölünün, batı bölgesinde Büyük Okyanus, kuzey bölgesinde, Peru doğusunda ise Bolivya ve Arjantin sınırları bulunur. And dağlarının yağmur gölgelerinde kalan Atacama Çölü kuru olan doğu rüzgarları nedeniyle oldukça az yağış görür.

Bitki Hormonları

Bitki hormonları, oksin, giberalin, sitokinin, absisik asit ve etilen olmak üzere 5 guruba ayrılıyor. Bitki hormonları, çoğunlukla salgılandıkları yerde etkili olmazlar. Hedef dokuya taşınır ve orada etkili olur. Hormonlar, bitkinin büyüme ve gelişmesinde çok önemlidir. 5 ana hormon gurubu bitkinin büyümesinde mevcut olduğu belirtilmi...

Doku Kültürü

Doku kültürü, Çok küçük dokularda organlarda parçaların uygun besin ortamlarında steril şartları yetiştirilmesidir. Hücreler ve dokular sisteminde gelişme sonucunda meydana gelen yüzyıllar sonrasında meydana gelir. 1978 yıllarında Claude Bernard canlı dokularının aktivilerin de düzenlemesi iç çevrenin önemine inerek etkileşmesi sonucu girdiğ...

Psikofizik

Psikofizik: Birtakım fiziksel uyarıların insanda oluşturduğu sinirsel etkiyi araştıran psikolojik bir bilim dalıdır. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında ortaya atılmış bu bilim dalı ile etki ve duygu olaylarını tam olarak incelemeye çalışılmıştır. Ruhi bir olayla fiziki bir olay arasındaki münasebeti deneysiz olarak inceleyen bu bilim dal...

Biyofizik

Biyofizik, biyolojik gelişmelerin çözümlenmesi için fiziksel terim ve bilgilerden faydalanarak fiziksel açıdan inceleme yapan bir bilim dalıdır. Fizik alet ve metodları bu alanda çok gerekli olmaktadır. Canlı varlıklarda bulunan maddenin hareketlerini ve durumunu incelenmektedir. Bu maddeler canlı yapılarda, sıvı ve katı arasında kendilerine...

Embriyo

Embriyo, Çok hücreli diploit ökaryotlarda yumurtadan oluşan dişi yumurtası ile erkek sperminin döllenmesi sonucunda meydana gelen 7 günlük genç organizma embriyo adını alır. Bir biyoloji terimi olan emriyonun oluşumunda ilk basamak döllenmedir. Döllenme dişi gamet yani dişi üreme hücresi ile erkek gametin yani erkek üreme hücresinin birleşme...

Döllenmiş Yumurta

Döllenmiş Yumurta, Her kadının adet dönemi öncesi yumurtlama dönemi vardır. Bu dönemde yumurtalıkların içinde bulunan yumurta hücresi tüplerin uç kısımlarında bulunan fimbria diye bilinen tüylü bir yapıya sahip olan yapılara tutularak burada tüpler içine alınır. Böylelikle burada bulunana yumurta hücresinin döllenme ve rahim içine doğru iler...

Oksijenli Solunum Evreleri

Oksijenli Solunum Evreleri, Hücrede oksijen etkisiyle, besin maddelerinin kimyasal tepkimeye sokup, Atp + su oluşturmasıdır. Solunumdan kast edilen hücresel düzeydeki kimyasal tepkime olup, soluk alıp vermek değildir. Oksijenli solunum, ökaryot canlılar yani mitokondri organeli içeren tüm canlılar da vardır.Oksijenli s...

Ökaryot Hücre

Ökaryot hücre, birçok canlıda bulunmaktadır. Özellikle hayvanlarda, mantarlarda ve diğer bitkilerde bu hücrelere sıkça rastlamak mümkündür. Bu hücreler genellikle diğer hücrelere göre çok daha büyüktür. Bu nedenle incelemeler sırasında çok daha rahat bir şekilde görülür. Ökaryot hücrelerin boyutlarının büyük olması, bu hücreler içerisinde bu...

Amazon Ormanları

Amazon ormanları, dünyadaki en büyük yağmur ormanları olarak kabul edilen ve Güney Amerika'da bulunan ormanlardır. Batıdan Büyük Okyanusa, doğudan Atlas Okyanusuna kadar giden Amazon ormanlarının uzunluğu ortalama 7000 km ye ulaşmaktadır. Dünyadaki en büyük ırmak olan, su kapasitesi en fazla olan Amazon nehri de burada bulunur. Ayrıca Ekvato...

Elektroporasyon

Elektroporasyon; Cilt hücrelerinde bulunan biyolojik faaliyetleri kuvvetlendirerek, cilt hücrelerini yeniden oluşturarak daha genç bir şekilde kalmalarını sağlayan türlerin hücre içine konulması ile, hücre duvarının dışarıdan gelecek tehlikelere karşı kendi savunan yapısı sebebi ile oldukça zor bir şekilde olur. Elektroporasyon, bu türl...

Meristem Doku

Meristem Doku, bitkisel dokular ortak bir görevi yerine getiren birçok hücre kendi aralarında düzenlenerek doku sistemlerini oluşturur. Bitkiler, besin ve oksijen kaynağı olmaları açısından canlılar için çok önemli bir yere sahiptir. İnsan­lar dahil tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için doğrudan ya da dolaylı olarak bitkilere ba­ğımlıd...

Biyokütle

Biyokütle, geçmişte yaşayan ve yakında yaşamakta olan canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genelinin ismidir. Endüstriyel anlamda biyolojik maddelerden yakıtı elde edilmesi ile endüstriyel amaçlı kullanılması işlemi ile alakalıdır. Biyoyakıt elde etmek amacıyla yetiştirilen bitkiler ile kimyasal elde etmek üzere bit...

Antibiyotik

Antibiyotik; Antibiyotikler, bakteriye bağlı enfeksiyon hastalıklarını tedavi etmek amaçlı kullanılan ve insan sağlığı açısından, oldukça büyük öneme sahip olan ilaçlardır. Sözcük anlamı ile antibiyotik terimi, hayata karşı manasına gelmektedir. Bu kimyasal maddeler, bakterilerin ve mikropların çoğalmasını önlemekte ve çoğu zamanda, bakteril...

Parazitoloji

Parazitoloji, Parazitleri inceleyen bilim dalına parazitoloji denilmektedir. Kelimenin köküne baktığımızda 'parazit' asalak anlamına, 'loji' ise bilim anlamına gelmektedir. Bu iki kelime kökünün birleşmesi ile ortaya çıkan parazitoloji ise asalakların yaşam alanlarını, yapısal ve hücresel özelliklerini incelemektedir. İngilizcede keli...

Kitosan

Kitosan, kitosan kitinin deasetilasyonu ile elde edilen lineer bir aminopolisakkarittir ve doğal olarak oluşan kitinin polisakkarit türündedir. Kitin kabuklu eklem bacaklıların yapısında olduğu kadar çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Kitosan tamamen doğal olduğu için tam bir çevre dostu olarak bilinir. Kitosan kitin türü olarak mole...

Ablasyo Plasenta

Ablasyo plasenta, anne rahmindeki bebekle anne arasında besin ve oksijen iletişimi görevi gören plasentanın bebek doğmadan önce yerinden kısmen ya da tamamen ayrılmasıdır. Ablasyo plasenta, plasental ablasyon, ablatio plasenta olarak da tanımlanır. Tüm gebeliklerin yaklaşık 90-200'inde görülebilen ve anne adayının ve anne karnında geliş...

Mera

Mera, arazilerin hayvan otlatılması amacıyla ayrılan kısmına denir. Mera arazileri kamu hukuku köy kanununa göre köy tüzel kişiliğini meydana getiren esaslardan biridir. Hayvancılıkla geçinen çiftçilerimiz için mera arazileri en büyük etkendir. Hayvanların sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmesi için mera arazilerinin bakımı ve verimi çok ön...

Protein Sentezi

Protein sentezi, canlılar aldıklar besinlerdeki büyük moleküller şeklindeki proteinleri sindirim yoluyla parçalar. Burada açığa çıkan birim maddeler yani amino asitler ise, hücrelerin içine alınır. DNA şifresine uygun şekilde tekrar dizilirler. Bu sayede vücuda uygun olacak protein şekline getirilirler. Buna protein sentezi adı verilir. Prot...

Biyodizel

Biyodizel, Biyodizel yağlı tohum bitkileri olan kolza, soya, aspir ve ayçiçeği ya da hayvansal yağların katalizör yardımı ile etanol veya metanol reaksiyonu sonucunda karıştırılarak dizel yakıta çevrilmesi sonucunda elde edilmektedir. Yakıt olarak kullanılan üründür. Hayvansal yağlar ve evlerde kullanılan atık yağların ve balık yağları biyod...

Dna Sarmalı

DNA sarmalı, genetik özellikler hücrelerdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. DNA ve proteinler de birleşerek kromozomları oluşturur. DNA, hücrenin ana yönetici molekülü gibidir. Solunum, beslenme ve üreme gibi canlılık faaliyetlerini yönetir. DNA modelinde kalıtsal özelliklere etki eden yapı taşları bulunur. Bu yapılar ise g...

Hücre Zarı

Hücre Zarı, hücre için çok önemli bir bileşendir. Canlıyı dışarıda olan zararlı maddelere karşı korur. Korucu bir özelliği olduğu için hücrenin olmazsa olmazıdır. Aynı zamanda hücrenin sürekliliğinin devam etmesinde önemli bir rol alır. Hücre zarı hem hayvan hücrelerinde hem de bitki hücrelerinde bulunur ve iki hücreyi de dış ortamlara karşı...

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji, Çağın ilerlemesiyle birlikte teknolojik alanlarda ciddi anlamda gelişmeler gözlemlenmiştir. Haliyle bir kısım biyolojik çalışmalar teknolojinin gelişmesiyle birlikte biyoteknoloji alanın gelişmesini sağlamıştır. Biyoteknoloji; doku ve hücre kültürü, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, fizyoloji, biyokimya ve genetik gibi biliml...

Kafa Kemikleri

Kafa kemikleri, çok sağlam bir yapıdır. Kafatası kemiği olarak da adlandırılan bu kemikler çoğu canlılarda bulunur ve en önemli görevi beyni korumaktır. Ayrıca bu kemikler büyük darbeler alırsa kırılma, çatlama ve yaralanmalar oluşabilir. Kafa kemiklerinin her biri farklı şekillere sahiptir ve hepsinde değişik girinti ve çıkıntılar bulunmakt...

Dokular

Dokular; Tüm organizmalarda canlıların temel birimi hücredir. Organizma geliştikçe hücre, doku, organ, organizma kavramları ortaya çıkar. Hücreler dokuları, dokular ise organları ve tüm bu yapılar bir araya gelerek organizmayı oluştururlar. Çok hücreli canlılarda ise yapılması gereken belirli görevler için özelleşmiş hücre toplulukları vardı...

Elektroforez

Elektroforez, Genel anlamda bakıldığında elektroforez özel bir sıvı ortamda parçacıkların içermiş oldukları elektriksel yüke bağlı olarak farklı hızda ve farklı bir yönde hareket etmesi sonucunda ortaya çıkan bütün bir maddenin yapısındaki farklı maddelerin birbirinden ayırt edilebilmesine yardımcı olan bir inceleme yöntemidir. Ortama verile...

Dış Döllenme

Dış Döllenme adından da anlaşılacağı üzere dış ortamda gerçekleşen bir döllenme türüdür. Dış Döllenme suda yaşayan canlılarda olur. Karada yaşayan canlılarda hiçbir şekilde dış döllenme görülmez. Suda yaşayan canlılarda yani dış döllenme görülen canlılarda çiftleşme için gereken organ yani kopulasyon organı yoktur. Bu yüzden spermleri dış çe...

Genetik Danışmanlık

Genetik Danışmanlık; Kalıtsal hastalık taşıyan veya taşıma riski bulunan kişilere ve bu kişilerin akrabalarına, hastalığın seyri ve tedavi yöntemleri, çözüm yolları, tekrarlama riski, hangi dönemde hangi testlerin uygulanması gerektiği, bunların sonuçları ile ilgili bilgi verilmesidir. Danışmanlık veren kişi genetik uzmanı olabileceği gibi b...

Protoplazma

Protoplazma, çekirdek ve sitoplazmadan meydana gelen saydam ve canlı hücrelerin metabolizma olaylarının gerçekleştiği yerdir. Protoplazma terimi ilk defa 1835 yılında canlılardaki gerçekleşen bütün yaşam süreçlerinden sorumlu olan madde anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Günümüzde ise protoplazma terimi sadece sitoplazmayı ve çekirdeği...

Entomoloji

Entomoloji: Entomolojinin bir diğer ismi de böcek bilimidir. Bu bilim dalı ile ilgilenen uzmanlara da entomolog yani bir diğer ismi ile böcek bilimci adı verilmektedir. Entomoloji yani böcek biliminin çok geniş bir kapsama alanı vardır. Hayvanlar âlemi içinde en fazla hayvanı içinde barındıran Insecta, yaklaşık olarak 700 binden fazla b...

Mukoza

Mukoza; Vücudun iç kısmında bulunan, kanal ve boşluklarını döşeyen hücrelerden husule gelen, zar tabakaya verilen isimdir. Mukoza döşeli olan iç boşluklar, dışarıya açılmakta olan vücut kanalları ile, dış ortamla temas halindedir.Bu sistemler; Sindirim sistemi, boşaltım sistemi ve solunum sistemleridir. Ayrıca kadın...

Embriyoloji

Embriyoloji; tüm canlıların kendi özgü şekillerini alana kadar geçirdikleri gelişme evrelerini inceleyen bilim dalıdır. Mikroskobun gelişmesiyle embriyoloji daha ayrıntılı bir bilim dalı olmuştur. Embriyoloji, mikroskoptan önce betimleyici ve karşılaştırmalı çalışmaya dayanıyordu. Mikroskoptan sonra ise deneysel ve çözümleyici bir yakla...

Vejetatif Üreme

Vejetatif Üreme; Yüksek yapılı olan bitkilerin yaprak, kök ve gövdelerine vejetatif organ adı verilmektedir. İşte bu organların belli bölümlerinden, ana bitkiye aynı genetik yapıya sahip olan yeni bireylerin, oluşturulmasına vejetatif üreme denilmektedir.Tarım ve ziraatte yaygın bir biçimde kullanılan bu çoğalma yöntemi, çeşitli şek...

Aptamer

Aptamer, Spesifik hedef molekülleri ile bağlanan poligon nükleik asit ya da peptid molekülleri olan aptamerler, çoğunlukla gelişi güzel düzenlenmiş olan büyük havuzlardaki gruplardan oluşturulur ve mRNA'nın yapısında da yer alır. Aptamerler klinik çalışmalarda makro moleküler ilaç olarak ve yapılacak olan temel araştırmalarda kullanabilir. <...

Flotasyon

Flotasyon; ya da yüzdürme şekli, imal edilecek olan cevherin sudan hoşlanma veya sudan hoşlanmama özelliklerini kullanarak sıvı içinde kabarcıklar meydana getirerek suda yüzmesi ya da batması ile diğer malzemelerden ayrılmasını sağlamakta olan zenginleştirme yoludur. Flotasyon hücresi, çoğunlukla sülfürlü olan cevherlerin ayrıştırılması...

Mikroplar

Mikroplar, Birtakım hastalıklara neden olan ve gözle görülemeyecek kadar ufak olan canlı mikroorganizmalara mikrop adı verilir. Yaşayan en küçük canlı olan mikroplar çok eski yıllardan beri vardır. Fakat ilk olarak 1683 yılında varoldukları öğrenilmiştir. Mercek yapan Hollandalı tüccar Antony Van Leeuwenhoek mercekler ile çalıştığı sırada bu...

Hidrojen

Hidrojen, içeriğinde döteryum, protonyum ve trityum denilen 3 izotop bulunur. Elementler içinde en basiti olan bir hidrojen atomu, bir elektron ve bir protondan meydana gelir. Moleküler Hidrojen de H2, 2 formdan meydana gelir. Bunlar parahidrojen ile ortohidrojendir. Her iki durum aynı kimyasal özelliklere sahiptir. Fakat bunların yörünge fa...

Hidrojen Peroksit

Hidrojen peroksit, Formülü H2O2 olan kimyasal olacak kararlı yoğunluklu sıvı. Özelliği hidrojen peroksit renksiz ve kokusuz bir sıvı yapısına sahiptir. Suda çözülebilir özelliğine sahip tir. Alkol de çözülme ihtimali oldukça yüksektir. Suya oksijen verir ve üzerine bozulup saf hidrojen peroksit 1 atmosfere basınç uygulanır. Saf hidrojen pero...

Mikoloji

Mikoloji, Mantarlar aleminin, genetik, olanları taksonomi ve biyokimyasal özelliklerini kullanım alanlarını inceleyen bilim dalıdır. Mikoloji, mantarların bitkilerle akraba oldukları önceden düşünüldüğü için botaniğin bir dalı olarak biliniyor. Daha sonra yapılan çalışmalarda genetik olan mantarların bitki ya da hayvan olmadıkları ortaya çık...

Telomeraz

Telomeraz, Talomerler, lineer kromozomların uçlarında yer alan tekrarlayan DNA dizileridir ve ilk kez 1931'de Drosophila ile yapılan bir araştırma sonucunda Müller tarafından gösterilmiştir. Müller tarafından yapılan çalışmada, mutejenik X-ray ışınlarına karşı kromozomun uç kısımlarında yer alan telomerlerin sağlam olduğu tespit edilmiştir. ...

İç Döllenme

İç döllenme: Hayvanlarda, insanlarda ve diğer canlılarda görülen bir tür döllenme çeşididir. Her hayvanda iç döllenme görülmez. Bazı hayvanların kopulasyon organı ile spermin dişiye iletilmesine iç döllenme denir. Döllenme kanalında görülür. İç döllenme dişin daha çekici ve cazip gelmesi için yapılır. İç döllenme dış döllenmeye göre gerçekle...

Kromozomlar

Kromozomlar, gen adı verilen karyokinez yani bölünme yolu ile çoğalan kalıtsal bilgilerin anne ve baba yolu ile çocuklara, dolayısı ile kuşaktan kuşağa Kalıtsal bilgilerin taşınmasını sağlayan, ancak özel yöntemlerle mikroskop altında görülebilen yapılardır. Kromozomların bulunduğu yer hücre çekirdekleridir. Kromozomlar bizim, fiziksel ve ki...

Sefalosporin

Sefalosporin, penisilin tarzı, Beta Laktam grubundan geniş etkiye sahip antibiyotiklerdir. Sefalosporinin, penisilin gibi Antibakteriyel etkisinin yanı sıra anafilaktik şok dahil, ağır seyreden alerjik reaksiyon riski vardır. Bu ilaç grubunu kullanmaya başlamadan önce alerjik testi yapılmalıdır. Sefalosporin ilk defa Brotsu adlı İtalyan...

Blastula

Blastula, Embriyo yani döllenmiş yumurtanın bölünerek hücreler oluşturduğu ortası sıvı ile kaplı hücresel yapıya denir. Blastula, tek katlı hücre yapısından oluşan küresel yapı olarak da bilinir. Oluşum sırasında moruladan sonra gerçekleşir ve sillerle kaplıdır. Diğer bir adı da tomurcuktur. Hayvanlarda gelişm...

Heterotrof

Heterotrof kendi besinlerini üretmeyen harici ortamdan alan canlılar olarak ya da "tüketici canlılar" şeklinde tanımlanır. Besinlerini alma biçimlerini bakımından 3 ana gruba ayrılırlar. Organik besinlerini ortamdan hazır olarak alırlar. Besinleri alma biçimine yönelik üçe ayrılır: Holozoik Yaşam: Besinl...

Fenotip

Fenotip, Canlılarda organizmanın dışarıdan gözlenmesi ya da genetik ve çevresel etkinliklerin canlılar üzerinde yarattığı dış görünüşündeki özellikleridir. Fenotipe sadece genler yoluyla değil bulunduğu ortam ve yaşam alanları da etki edebilir. Bu durum fenotipin genotipe bire bir benzemesine engel olabilir. Zaman içerisinde değişme ö...

Bakteriler

Bakteriler, bağımsız şekilde yaşam süren tek hücreli mikroorganizmalardır. Yaklaşık olarak 0,5-2 µm boyutlarına sahiptirler. Bu bakteri türlerine ve cinslerine göre farklılık gösterebilir. Büyük olanlar çoğunlukla saprofit olarak bulunur. Prokaryotik hücreleri olan bakterilerin kendilerine has hücre yapıları olur. Bakteriler çeşitli şekiller...

Lobotomi

Lobotomi, Geçirilen ağır hastalıklarda genelde oldukça fazla ağrı çeken ve şiddetli şizofreni belirtisi olan kişilerde kişinin beyin fonksiyonlarında sorun çıkaran bölümlerin devre dışı bırakılma yöntemine 'lobotomi' denir. Beynin durumuna göre istenen fonksiyonun devre dışı bırakılması içini ilaçlar, cerrahi müdahale yöntemi ve elektroşokla...

Astrobiyoloji

Astrobiyoloji, Bilinen ve tahmin edilen feza hakkında yaşamsal hareketin meydana gelişini, kainatın evrimini, pozitif bilimler ışığında biyokimyasal, jeokimyasal süreçlerin nasıl çalıştığını ve bu süreçlerin evrimsel gelişimi hakkında bizlere bilgi veren konuları inceler ve araştırır. Kainatta temel biyolojik yapının incelenmesi, evrimleşmen...

Farmakoloji

Farmakoloji, ilaçlar konusunda araştırmalar yapan, ilaçların etkisini ve kullanışını konu alan bilim dlına verilen addır. Farmakolojinin diğer adı ecza ilimidir. Bu bilim ilaçların klinik araştırmalarında deney hayvanları ve insanlar üzerinde laboratuvar çalışmalarını inceleyerek katkıda bulunmasıdır. Diğer bir deyiş ile ilaçların yapımından...

Etoloji

Etoloji, hayvanların kendi doğal ortamlarında davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Radikal etolojik olarak düşünüldüğünde, davranışsal incelemeler vahşi doğa ortamında yapılmak zorundadır, çünkü hayvanların tepkilerinin doğal ortamları dışındayken incelendiğinde hiçbir gerçekciliği olamaz. Hayvan tek başına düşünüldüğünde tüm sistemi...

Ekokardiyografi

Ekokardiyografi,  Kalp Ultrasonu,  EKO;  Ekokardiyografi ses ötesi (Ultrasound, ultrason) dalgaları kullanarak kalbin ve kalp içinde akar haldeki kanın görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir. Ekokardiyografiye kısaca ülkemizde halk arasında ve hekimler tarafından eko veya kalp ultrasonu da denmektedir.  Ultrason se...

Neoteni

Neoteni, Bir kişinin olgunluk dönemine geçme süresinin daha yavaş olmasından kaynaklı olarak kişinin daha uzun bir zaman sürecinin ardından büyümesine neoteni adı verilmektedir. Büyük beyinlerin gelişiminde en fazla önemi olan etmenler arasında yer almakta olan neoteni, Darwin'in teorilerini benimsemiş kişilere göre ise kişinin evrim sü...

Blastokist

Blastokist, Kadın yumurtası ve erkek sperminin döllenmesi sonucu oluşan döllenmiş yumurta yani zigot, döllendikten sonra bölünmeye devam ederek çoğalır ve gelişir. Bu durum doğal yolla sağlanan gebeliklerde ve tüp bebek tedavisiyle oluşan gebelikler aynı şekilde olur. Yumurta döllendikten sonra bölünür ve 2 hücreli, 4 hücreli ve 8 hücre...

Çiçekli Bitkiler

Çiçekli Bitkiler, Görüntü itibariyle bitkinin yapısında çiçeğin bulunması bitkilerin birbirinden ayrılmasına neden olmuştur. Bu sebeple biyologlar bitkileri incelerken Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere iki grupta incelemişlerdir. Çiçekli bitkiler beslenir, ürer ve gelişirler. Yapılan araştırmalar neticesinde çiçekli bitkilerin üreme o...

Biyocoğrafya

Biyocoğrafya, hayvan ve bitki dağılımını inceleyen bilim dalları arasında yer alır. Bio ve coğrafya kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bitki coğrafyası veya Hayvan coğrafyası olarak iki bölüme ayrılmış bilim dalıdır. Hayvanlar fazla hareketli olduğundan dolayı araştırılması daha zordur. Bitki coğrafyasının araştırılması oldukça kolaydır...

Hidrofobik

Hidrofobik: Kimya alanında kullanılan hidrofobi kelimesi Yunanca anlamı ile su ve korku kelimelerinin birleşiminden türemiştir ve molekülün sudan kaçma özelliği olarak tanımlanmaktadır. Hidrofobik moleküller ise genel olarak apolar olmaktadır. Hidrofobik moleküller bü özelliği sebebi ile tarafsız moleküller ile apolar çözücülerle olan e...

Konkordans

Konkordans, Çeşitli şehirlerde birçok sayıda şubeleri olan bankaların birbirleri arasında borç alacak kayıtlarını karşılaştırmaları tasfiye etmeleridir. Diğer bir adı da mutabakattır. Jeolojide ise, birbirleriyle uyumlu yapılar için kullanılır ve göz ile görülebilen göz alıcı konkordans tabakaları için kullanılır. ...

Bitkilerde Solunum

Bitkilerde Solunum; Bu solunum türü, gelişmiş hayvanlardaki solunum sistemine benzer olarak, en uçtaki hücresine kadar almış olduğu oksijeni kullanarak, besinleri yakması neticesinde, karbondioksiti dışarı atması olayıdır. Gayeleri çok farklı olmamakla birlikte, enerji üretmektir. Hayvanlardan farklı olarak gerekli olan durumlarda, oksijen v...

Polimorfizm

Polimorfizim; Poli ve morfizmos kelimelerinden oluşan Polimorfizim, Yunanca kökenli bir kelimedir ve 'çok şekillilik' ya da 'çok biçimlilik'' olarak tanımlanabilir. Canlıları kendileri yapan da DNA dizilimi içinde küçük gen farklılıklardır. Genler, kromozom da denilen çubuk şeklindeki yapılar üzerine dizi dizi yerleşmiş ...

Fotosentez

Fotosentez, yeşil bitkilerin klorofil ve ışık yardımı ile, havadan alınan karbondioksitin topraktan alınan su ile birleşip besin maddeleri oluşmasıdır. Başlıca yeşil yapraklarda oluşan fotosentez, bitkinin tüm yeşil kısımlarında gerçekleşebilir. Fotosentezin hayatımızdaki önemi oldukça büyüktür ve bu yüzden ormanlara, bitkilere ve tüm yeşill...

Paleontoloji

Paleontoloji, Jeolojik dönemlerde yaşamlarını sürdürmüş insan, hayvan ve bitki türlerine ait fosil kalıntılar üzerinde inceleme yapan ve jeolojik çağlarda yaşamış canlı türleri hakkında bilgi edinilebilmesine yardımcı olan bir bilimdir. Bu bilim, fosil bilim veya taşıl bilim olarak da adlandırılabilmektedir. Diğer bir ifade ile soyu tük...

9 Sınıf Biyoloji Enzimler

9. Sınıf biyoloji enzimler; Canlı hücrelerde bulunan biyolojik katalizörlerdir. Organizmaların hayatlarını devam ettirebilmek için gerçekleştirdikleri tüm hayati faaliyetler metabolizmayı oluşturur.Metabolizma anabolizma ve katabolizma diye ikiye ayrılır. Metabolik olayların tamamı enzimler tarafından katal...

Genetik Algoritma

Genetik algoritma, tabiatta bulunan evrimsel sürece benzer bir şekilde çalışan arama yöntemlerinden bir tanesine verilen isimdir. Çok boyutlu karmaşık arama uzayında en iyinin yaşamda kalması ilkesine göre bütünsel en iyi çözümü arar.Çalışma Michigan Üniversitesinde John Holland tarafından 1975 yılında yapılan çalışmalar ...

Spirometri

Spirometri, bir çeşit testtir. Nefes yani solunum yolları hastalıklarında bunlar astım ve Akciğer hastalıklarında nefes problemlerini teşhis etmek için hastane ortamında hastaya uygulanan testtir. Bu test sonucunda insanın Akciğerlerinin durumunu incelemek içinde kullanılmaktadır. Spirometri testinde hastaya ağız yolu ile yapılan ve hastanın...

Döllenme

Döllenme; çok genel bir tanımla, dişi üreme hücresi olan yumurta ile erkek üreme hücresi spermin birleşmesi ile olan olaydır. Canlıların hepsinin kendine özgü bir döllenme şekli bulunmaktadır. Genel anlamda döllenme, iç döllenme ve dış döllenme olmak üzere iki gruba ayrılır. İç döllenme, insanlar, memeliler, sürüng...

Mycobacterium

Mycobacterium, aside karşı dirençli, uzun ya da kısa çomaklar şeklinde gram pozitif, sporsuz, hareketsiz, kapsülsüz, aerobik özellikleri olan mikroorganizmalardır. Kapsülsüz olmalarına rağmen, mikroorganizmaların hücre duvarında oldukça fazla lipid bulunmaktadır. Bu sayede mikroorganizma çevresel etkilerden korunur ve normal boyalarla boyana...

Solunum Fizyolojisi

Solunum fizyolojisi, kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini sağlamaya hizmet eden sisteme solunum fizyolojisi adı verilir. Bu sistemin en önemli görevi oksijenin kana geçmesini, kandaki karbondioksit maddesinin solunum yolu ile dışarı atılmasını sağlamasıdır. Bunun yanında başka işlevleri vardır. Bunların solunum sistemi vasıtasıyla...

Çekim Eki

Çekim Eki, kelimelerin çekimlenmesini, değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklerdir. Kök veya gövde halindeki kelimeler çekim eklerini alarak cümledeki diğer kelimelere bağlanır. Çekim ekleri var olan kelimelerden yeni kelimeler türetmeye yarayan ekler değildir. Çekim ekleri eklendiği kelimenin anlamını değiştirmez.

Os Frontale

Os Frontale: Kafanın ön taraftaki kısmını oluşturan Os Frontalenin anlamı alın kemiğidir. Os Frontale yani Türkçe ismi ile alın kemiği hem kafa boşluğu yani cavum cranii denilen yerin ön bölümünün tamamına yakınını hem de göz çukurunun üstte kalan kesimini oluşturmaktadır. Alın kemiğinin dikey sedef parça ve göz çukuru burun parçası olm...

Genotip

Genotip, Soy yapısı olarak da bilinen, kişinin kalıtımla aktarılan genetik yapısına verilen addır. Bir başka deyişle genetik bilimidir. Canlılardaki karakteristik özellikler 2 farklı genle meydana gelir. Bu iki yine de Alel gen denir.İnsanda bulunan genlerin kromozomlara olan etkisi o kişinin karakteristik yani genotip...

Fosil

Fosil, yüzyıllar önce yeryüzünde yaşayan canlıların bıraktığı kalıntılar olarak genel bir şekilde tanımlanabilir. Fosiller, günümüzde yaşayan birçok canlı grubunu temsil ettiği gibi, günümüze kadar nesilleri tükenmiş ve bizim göremediğimiz canlıları da tanımamıza yardımcı olurlar. Fosiller, bizlere canlıların tarihi ve yapısı hakkında bilgi ...

Elektrolit

Elektrolit; Vücut sıvılarında bulunan elektrolitler, kalp, sinir ve kas fonksiyonlarının düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Bazıları ise vücudun kemik ve diş şeklindeki sert olan dokularının yapı taşlarını meydana getirir. Bu sebepten dolayı oranlarında yer alan ani farklılaşmalar, yaşam bakımından risk taşımaktadırlar. Böbr...

Yellowstone Kalderası

Yellowstone Kalderası, dünyada süper yanardağlar olarak bilinenlerin içinde en büyüğüdür. Bunlar en büyük volkanlardır. Magma haznesinin büyük olması nedeniyle patlamadan sonra meydana gelen volkan konisinin yerine boyutları dev oranda olan kalderalar yani göçükler oluşur. Yellowstone kalderası bu süper yanardağların içinde en büyük olanıdır...

Gobi Çölü

Gobi Çölü, Çin ve Moğolistan topraklarına yayılmış olan soğuk bir çöldür. Gobi çölü Türkistan'ın Dungbeye kadar olan uzunluğu 1600 km iken Altay dağlarının güneyinde bulunan Sarı ırmağa kadar 800 km alanı kaplamaktadır. Ayrıca gobi çölü deniz seviyesinden yaklaşık yüksekliği 900 ile 1500 metre arasında değişmektedir. Gobi çölünün büyük bir b...

Hipokampus

Hipokampus: Beyinde medial temporal lobda bulunan ve hafıza ile yön bulma konusunda çok önemli bir rol oynayan hipokampus, gri cevher tabakasıdır. Ayrıca, leteral ventrikülün de alt boynuz tabanı boyunca uzanan hipokampus, filogenetik bakımdan beynin kısımları arasında en eski olanıdır. Yapılan eylemlerin bir davranışa dönüşmesi konusun...

Taklamakan Çölü

Taklamakan Çölü, Ruh'ul Hali Köln den sonra gelen, Dünyanın ikinci büyük gölü olan Taklamakan Çölü, aynı zamanda Çin de bulunan en büyük kum çölü olma özelliğine sahiptir. Taklamakan Çölü'nün yüzölçümüBatı kısımdan doğuya 1000, kuzeyden güneye ise 400 km genişliği olan Taklamakan Çölü yakl...

Ornitoloji

Ornitoloji, Hayvan bilimi olan Zooloji Biliminin 14 alt bilim dallarının içerisinde ilk 10'da yer almakta olan Ornitoloji; kuşları inceleyen bilim dalıdır. Dünya üzerinde yaşamını sürdürmekte olan yaklaşık 9.856 kuş türü mevcut olduğu belirlenmiştir. Yeryüzündeki bütün kuş türlerinin dağılımı, göçleri, davranışları ve ekolojisi ornitolo...

Bitkilerde Fotosentez

Bitkilerde fotosentez, klorofilli bitkilerin ışık enerjisi yardımıyla besin bireşimini yapmasıyla olur. Canlılar kendi besinini yapan ve besinini dışarıdan alanlar şeklinde ayrılır. Kendi besinini yapan bitkilerin güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirecek bir sisteme ihtiyacı vardır. Bu yüzden bitkilerde güneş enerjisini kullanacağı kimya...

Buzullar

Buzullar, Derin ve kalın buz örtüleri buzul denir. Buzullar, yıl boyunca yüksek miktarda yağan karları eritmeye yetmeyen sıcaklık olmaması nedeni ile soğuk bölgeler de oluşur. Buzullar dağ yamaçlarında ise ısının arması ile aşağılara akmaya başlar. Düz arazilerde buzul oluşmuş ise kalın buz örtüleri şeklinde kısmen erir, fakat çevre sıcaklığ...

Leş

Leş, Hayvan cesedi olan ve doğada daha yok edilmemiş, çürümekte olan hayvan ölüleri için kullanılan bir terimdir. Hayvan cesedinin çürümesi ile içerisinde bulunan zehir etrafa yaydığı ağır koku ile leş oluşur. Karkaslar da ise iç organları çıkartılmış hayvanlara denir. Doğada yaşayan hayvanların yetersiz beslenmesinden, y...

Perfüzyon

Perfüzyon, Fransızca bir kelime olup Türkçe karşılığı boşaltma, aktarma, besleme anlamlarına gelir. Ülkemizde üniversitelerde bölümü olan bu bilim, kalp-damar ve akciğer hastalıklarında kalbin ve akciğerin ameliyat esnasında desteklenmesi ve işlevini yürütebilmesi anlamını da taşır.Günümüzde ülkemizde kalp akci...

Kontaminasyon

Kontaminasyon,  Kontaminasyon İngilizce bir kelimedir ve Contamination şeklinde yazılır. Türkçe de karşılığı olmadığı için Kontaminasyon olarak dilimize geçmiştir. Kontaminasyon pek çok farklı bilimde değişik anlamlar taşıyabilir.Kontaminasyon kelimesinin kimyadaki anlamı nedir?Genel ...

Biyoloji

Biyolojik, Bilinen tüm canlı türlerinin gezegeni kaplayan en küçük halinden en büyük haline kadar birçok biyolojik çeşitlilik vardır. Geçmişte yaşamış fosil ve halen yaşayan canlıların hayatları boyunca geçirmiş oldukları aşamaları tüm fizyolojik ve kimyasal yönlerini inceleyen ve araştıran pozitif bilim dalına biyoloji, araştırdığı met...

Biyokimya

Biyokimya; Canlı sistemin yapısını ve işlevini kimyasal bakımdan inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanır. Bios, Yunancada yaşam anlamındadır. Canlı sistemlerin yapısal ve fonksiyonel birimi hücre olduğundan, biyokimyanın işlevsel tanımı, canlı hücrelerin kimyasal temel yapı taşlarını ve bunların ortak davranışta bulunma tepkilerini incele...

Derin Ekoloji

Derin Ekoloji, Ekoloji demek çevre bilim manasına gelmektedir. Yeryüzünde bulunan tüm ilişkilerin incelenmesi maksadı ile oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. İlk ekolojik felsefe okulu 1970'li yılların başında Arne Naess kurulmuştur. Naes derin ve sığ ekolojinin manasını belirtmiştir. Sığ ekolojinin manasının merkezi kişi merkezlidir. Kiş...

Viroloji

Viroloji, Virüsleri bütün yönleriyle ele alan ve inceleyen, biyolojinin alt bilim dalına verilen isimdir. Virüslerin özelliklerini araştırır ve bu doğrultuda net tanımını yapar. Viroloji alanında çalışma yürüten bilim insanlarına ise, virolog denilmektedir. Virüsler, çok küçük oldukları için virüsleri normal ışık mikroskoplarıyla görmek, old...

Moleküler Biyoloji

Moleküler Biyoloji, biyolojinin bir dalı olup, tarihsel bakımdan yakın dönemde ortaya çıkmıştır. Moleküler biyoloji, canlılarda temel yapı taşlarını oluşturan bileşenleri mikro seviyede inceleyen, moleküler yapıdaki tüm faaliyetleri de takip eden bilim dalıdır. Bu çalışmalar için ileri seviyede teknolojiye ve mikroskoplara ihtiyaç vardır. Bu...

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji; kelimesi, mikros ve bios sözcüklerinin birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Yunanca dilinde, mikros küçük bios yaşam manasına gelmektedir.Mikrobiyoloji, mikroorganizma ismi verilen pek çoğu ancak mikroskopta görülebilen, çok küçük canlıları incelemekte olan bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji mikroorganizmal...

Krista

Krista: Biyoloji Anatomi veteriner gibi anlar arasında kullanılan bir terimlerdir. İç membralarının boşlukları içinde olan birtakım karışıkları tarafından uzantılardır. Bir diğer söyleyişle mikondrideki kıvrımlar iç içedir.Biyolojideki anlamı: Mitokondiler de içinde zarını iç kompartına doğru olan ve üzerindeki ATP...

Canlıların Sınıflandırılması

Canlıların Sınıflandırılması, Yeryüzünde bir birlerinden farklı milyonlarca canlı türü yaşamaktadır. Ayrıca jeolojik devirlerde yaşayıp fosil olmuş pek çok canlı çeşidi de bulunmaktadır. Bu nedenle canlıların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Organizmaları yakından inceleyecek olursak birbirlerine benzeyen özel...

Sterilizasyon

Sterilizasyon, İnsan sayısının çoğalması ve birbirleri ile olan ilişkilerinin artması çevre kirliliğini ve hastalıkları doğrudan etkilemektedir. Çoğalan hastalıklar için ise insanlar bilinçli hareket edip hastalıklara karşı tedbir alma önlemi almışlardır. Bu doğrultuda dezenfeksiyon ve sterilizasyon gibi kelimeleri kullanımında artış gösteri...

Proteinler

Proteinler, yapılarında karbon, oksijen, hidrojen, karbon ve azot atomları bulunmaktadır. Genellikle kükürt ve fosfor elementlerini de içermektedirler. Proteinler hücredeki en büyük ve en karmaşık yapılı moleküllerin başlarında yer almaktadırlar. Bütün enzimler, bazı ve hücrenin birçok önemli yapısal maddesi proteinlerden oluşmaktadır. ...

Dna Sentezi

DNA sentezini anlamamız, DNA moleküllerinin genlerden meydana geldiğini anlamamızla başlar. Her canlı, gelecek kuşaklara aktarılacak kalıtsal bilgilerin geçici koruyucusudur. Bir canlının ne ve nasıl olacağını yani karakteristik özelliklerini o canlının kromozomları ve genleri belirler. Çekirdekteki kalıtım maddesi olan genler, kromozom...

Rna

Rna kelimesinin açılımı Ribo nükleik asittir. Rna'lar metabolizmaya üç farklı görevle etki eder. Canlıların her hücresinde meydana gelen tüm hayatsal olaylar ve reaksiyonlar, birer organik molekül olan nükleik asitler sayesinde kontrol edilebilir. Ayrıca bölünebilen ve üreyebilen canlı hücrelerde bu işi nükleik asitler gerçekleştirir. N...

Bağırsak Florası

Bağırsak florası, canlının sindirme sisteminde yaşayarak konakladığı organizmanın sindirimiyle alakalı faydalı işlev gören mikroorganizmalardır. Aşağı yukarı insan vücudunda 1013 hücre varken bu sistem içerisinde bulunan mikroorganizma sayısı bundan 10 kat fazladır. Bakteriler kalın bağırsakta bulunan floranın büyük kısmını, dışkının da...

Hipotez

Hipotez, bilimsel olarak olayların arasındaki ilişkileri kurarak, olayları bir sebebe bağlamak için tasarlanmış, geçerli bir önermedir. Buna varsayım da denir. Bilimsel olan ifadenin hipotez olarak kabulü için sınanabilir olması gerekir. Yapılan deneylerde ve testlerde devamlı şekilde varsayılan sonucun alınmasını sağlayan hipotezler teori o...

Karayipler

Karayipler; Florida eyaletinin güneyinden başlayarak Güney Amerika'ya ve Venezuela' ya kadar uzanan kıvrımlı adalardır. Birçok ada, adacık ve kayalıklardan oluşur. Her biri bir ülke ya da sömürgeden oluşur. Karayip adaları el değmemiştir doğa güzelliğine sahiptir. Doğa ile iç içe oluşu dünyanın en zenginlerini tatil yapmak için kendisine çek...

Substrat

Substrat, biyokimyada enzimlerin tepkimelerin de işlenen maddeye denir. Uygulanan tepkimeler sayesinde insan vücudundaki biyo kimyasalların işleyişi hızlanır. Substrat ise, sentezlenen ve ayrışan maddelerin adıdır. Küçük ya da büyük olabilir. Enzimlere uygulanan formülün ilk sırasında hep substrat vardır. En...

Bitki Biyolojisi

Bitki Biyolojisi, Bitki, bulunduğu toprağa kökleriyle tutunan, genellikle bir yere bağlı olduklarından yer değiştiremeyen, gelişip döl veren, çok hücreli olup, fotosentez yapan, Selüloz yapılı hücre çeperleri olan, ototrof canlılardır. Kloroplast taşırlar, depo maddeleri nişastadır. Yaşama süresi dolduktan sonra kuruyarak varlığı sona eren a...

Ovülasyon

Ovulasyon, kadınlarda yumurtalıklardan yumurta atılma olayını ifade eder. Üreme çağına gelmiş kadınlarda normalde her ay bir defa ovulasyon olur. Bu sayede kadınlar adet görme, üreme işlevlerini sürdürürler. Ovulasyon genellikle adet döneminin ortasına gelen 11-16 günlerin arasında gerçekleşir. Ovulasyon indüksiyonu ise, iş görmez yumurtlama...

Nükleik Asitler

Nükleik Asit tüm canlı yapılarda hatta virüslerde çekirdekte bulunan topluluk halinde bulunan polimer yapılardır. Bu yapı çekirdek içinde bulunan kalıtım yapılarının en küçük birimlerini oluşturur. Biz bu yapılara DNA ve RNA diyoruz. Nükleik Asit olan DNA ve RNA kısmen aynı görevi görüşmelerde daha çok yapı bakımından birbirinden ayrı...

Hücre Döngüsü

Hücreler döngüsü, gün geçtikçe büyür ve belli bir büyüklüğe geldiklerinde kendilerini kopyalayıp çoğalma özelliğine sahiptir. Hücre bölünmeleri hücre döngüsünün parçasıdır ve hücre döngüsü uzun mitotik evrenlerden oluşur.Hücre çeperinin görevleriHücreye dıştan gelen etkenlerden ...

Doğal Seçilim

Doğal seçilim, dış çevreye uyum sağlama konusunda daha elverişli özelliklere sahip olan organizmaların, bu elverişli özelliklere sahip olmayan diğer organizmalara oranla yaşama ve üreme şanslarının daha yüksek olmasıdır. Bunun sonucunda bu organizmalar genlerini yeni kuşaklara aktarabilir. Tüm bu olayların gerçekleşmesini sağlayan mekanizmay...

Genetik

Genetik, Canlıların kalıtsal olan karakterlerini ve özelliklerini inceleyen ve bu özelliklerin kuşaktan kuşağa geçmesini belirli bir kalıtım kurallarına bağlayan genetik, genlerin görev ve yapılarını araştırır ve aynı zamanda kalıtım bilimi olarak da adlandırılan biyolojinin bir şubesidir.Genetik ilmi 20. Asrın başı...

Mutant

Mutant, türlü elektro mıknatıssal ışınların etkisiyle DNA ya da RNA diziliminde bazı bozulmalar oluşan organizmadır. DNA sarmalındaki geniş ölçekli ya da dizilimindeki sıralamaya yönelik türlü bozulmalar meydana getiren X, Y, Z, Gama gibi ışınların canlıda biyolojik manada farklılaşmaya sebep olabileceği gibi, farklılaşma fizyolojik olarak d...

Fermi Paradoksu

Fermi Paradoksu, Başka gezegenlerde yaşayan varlıkların olabilirliğinin çok yüksek olduğuna ait düşüncelerin var olması ile bu düşünceleri ispatlayacak hiçbir kanıtın veya temasın olmaması arasındaki çelişkiyi ifade etmektedir. Fermi Paradoksuna göre evrenin çok büyük yaşlarda olması ve çok büyük sayılarda yıldızın olması ile beraber, y...

Namib Çölü

Namib Çölü, Güney Afrika'da bulunan ve Atlas okyanusuna kıyısı olan Namib Çölü, dünyanın en eski çöllerinden biridir ve Namib sözcüğü. Nama dili kökeninden gelir ve çok büyük anlamına gelmektedir. Oldukça büyük bir alanı kapsayan bu çöl Atlas Okyanusu boyunca yaklaşık 2000 kilometre uzunluğuna sahiptir. Güneyinde Angola da yer alan Carunjamb...

Abelya

Abelya, hanımeller familyasından olup, çalıları kapsayan bitki türlerine verilen isimdir. Yaprakları tüylü olan bu bitkinin yeşil yaprakları ılıman bölgelerde daima yeşil kalır. Soğuk yerlerde ise kış geldiği zaman yaprakları dökülür. Temmuz ayının ortasında dallarının uç kısmında salkım biçiminde çiçekler açarak muhteşem bir görüntü sergile...

Bitkisel Proteinler

Bitkisel proteinler, kırmızı ete alternatif olarak yiyebileceğimiz yiyecekler açısından protein bakımından zengin olan pek çok bitkisel gıdalar vardır. Proteinler sadece hayvanlar ürünlerde ve tavukta değil tabiatta yetişen bazı sebze ve kuru meyvelerde yüksek derecede protein bulunur. Kırmızı et tüketmeyen kişilerin bu gıdaları tüketmeleri ...

Limnoloji

Limnoloji, gölleri detaylı olarak inceleyen bilim dalıdır. Suyun kimyasını, doğal göl, yapay göl ve göletlerdeki fiziksel ve kimyasal nitelikleri, ekolojisini, içlerindeki su ve enerji akımlarını, çevreyle etkileşimlerini inceler.İnsanların çevresindeki su ile ilgilenmeleri kendi tarihleri kadar eskidir. Denize...

Yapay Seçilim

Yapay Seçilim, İstediğimiz şeylerin istediğimiz gibi olmasını çok isteriz, bazen daha güzel bir insan olmak, bazen bir çiftçinin ürünün daha fazla olmasını istemesi olabilir. Güzel bir insanın meydana gelmesi ile ilgili pozitif bir çalışma olup olmadığı net değil, fakat daha fazla ve daha düzgün ürün elde etmesi için bilimsel çalışmalar...

Epigenetik

Epigenetik, biyolojide, DNA hücrelerindeki değişikliklerden kaynaklanmayan, ama aynı zamanda ırsı olan, genlerdeki değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir deyişle, kalıtımsal olup genetik olmayan fenotipik varyasyonları incelemektedir. Bu değişiklikler genleri ya da organizmayı doğrudan etkilemektedir ancak, DNA dizisinde hiçbir de...

Dendritik Hücre

Dendritik Hücre; Memelilerde bulunan bağışıklık sistemini meydana getiren immün hücrelerden bir tanesidir. Asıl görevi antijenleri işlemek ve bağışıklık sisteminin diğer hücrelerine arz etmektir. Adaptif ve doğuştan gelmekte olan bağışıklık sistemi arasında iletişim kurmak için davranırlar. İmmün yanıtın düzenlemesinde oldukça büyük bir...

Botanik

Botanik, Bitki konusunu işleyen, bitkileri çeşitlerine göre belli başlı bir düzende inceleyen, bitkileri özellik ve etkinlikleri açısından sınıflandıran bilim dalına botanik denir. Tarihi milattan önceki dönemlere dayanan botanik çalışmalarını ilk olarak İ. Ö 380- 327 tarihi arasında yaşayan Theophrastes tarafından yapılmıştır. Bu tarihten s...

Tetrat

Tetrat, üç farklı grupta incelenmektedir. Tıp dilinde, fen bilimlerinde, biyoloji derslerinde ve genetik adı altındaki bilimsel olaylarda tetrat sıkça karşımıza çıkmaktadır. Tetrat bilimsel açıdan çok basitçe bilinen ve bir o kadar da önemli bir yere sahip yapılardan oluşmaktadır. Fen bilimlerinde, terim olarak kul...

Zooloji

Zooloji, Hayvanların yapısını, özelliklerini ve yaşam alanlarını inceleyen, araştıran bilim dalına 'zooloji' denir. Biyoloji alanında bitkileri inceleyen ve araştıran bilim dalına 'botanik' hayvanları inceleyen ve araştıran bilim dalına ise 'zooloji denilmektedir. Hayvanları toplu olarak ele alan ve hayvanların canlı, cansız diğer varlıklar ...

Sitoloji

Sitoloji, kök kelime itibarı ile Grek (Yunan) alfabesinde yer alan kytos (Barındırıcı) kelimesi ile Loji (Bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Hücrenin enerji üretimi, tüketimi, protein kullanımı, hücrenin yapısı ve kanser ve diğer tanımlanamayan hastalıklar sitolojinin bilimsel alanına girmektedir. Ayrıc...

9 Sınıf Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri

9 Sınıf Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri: Canlıların yapısını oluşturan olmazsa olmazlardan olan temel bileşenler, insan vücudunu oluşturan eksikliğinde önemli sorunlara yol açan zengin yapı maddeleridir. Bünyesinde çeşitli organik ve inorganik maddeler bulunan moleküllere besin denir.Canlıların temel bileşenle...

Canlıların Temel Bileşenleri

Canlıların temel bileşenleri, canlıların yapısındaki temel bileşenler bir araya gelerek canlıyı meydana getirirler. Bu bileşenler inorganik ve organik bileşenler üzere iki grup altında toplanır. Yapısında farklı inorganik ve organik madde barındıran moleküllere besin adı verilir. Besinlerin içeriğinde buluna n protein, yağ, şeker gibi m...

Kan Grubu

Kan grubu, insanların kanındaki bulunan özellikleri belirtmek ve ayrıt etmek amacıyla, kanın içerisindeki antikor denilen ve antijenler incelenerek bakılarak belirlenmiş olmakla beraber sınıflandırma sistemine ve ayrıt edilme işlemine denilmektedir. Kan, toplardamar, atardamar ve kılcal damarlardan meydana gelen damar ağlarının içinde serbes...

Gram Pozitif

Gram pozitif, gram boyama bakteri hücre duvarında bulunan yapısal farklılıkların incelenmesidir. Prosedüründen geçtikten sonra mikroskop altında mavi siyah mor renk alan bakterilere verilen isimdir bu rengin sebebi gram pozitif bakterilerin hücre duvarlarının kristal viyole karışımını tutması sebebiyledir Orijinal bakteri sınıflandırmasında ...

Eşeysiz Üreme

Eşeysiz üreme, bir canlıdaki özelleşmiş üreme hücrelerini oluşturmadan, atasına tıpa tıp benzer canlıların meydana gelmesini sağlayan bir üreme şeklidir. Bu üreme şeklinde mayoz bölünme ve döllenme olayları görülmediğinden kalıtsal çeşitlililik ortaya çıkmaz. Yani eşeysiz üreme sonucu oluşan bireyler birbirleri ile ve ata canlıyla aynı ...

Öjenik

Öjenik, İlk kullanım dönemi Eflatun a kadar uzansa da modern olarak ilk kez, Sir Francis Galton tarafından ortaya sürülmüş olan, sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin çarelerini arayan, bilimselliği tartışmalı olan bir toplumsal akım ya da toplumsal felsefeye verilen addır.Eugenics Galton un iy...

Anatomi

Anatomi, insanların, hayvanların ve bitkilerin yani tüm canlı varlıkların iç dış tüm yapılarına verilen isimdir, aynı zamanda tüm şekil ve yapılarını inceleyen bilim dalına da Anatomi ismi verilmiştir, aynı zamanda tıp dalının da ana derslerinden biridir. Anatominin terimi olarak, ana (İçinden) tomi de (Kesmek, parçalamak) anlamına gelmekted...

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, birçok canlıda görülen bir hücre çoğalması şeklidir. Genellikle tek hücreli canlılardan çok hücreli canlılara kadar birçok canlı bu bölünme ile gelişmektedir. Canlılarda sık karşılaşılan bu durum olan mitoz bölünme sonrasında oluşan hücreler, direk olarak ana hücrelerdeki kalıtım maddeleriyle aynı olur. Mitoz bölünmenin mayoz ...

Uyku Bozukluğu

Uyku bozukluğu, uyku insan yaşamı için gerekli olan bir ihtiyaçtır. Uyku bozukluğu birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bu nedenle nörolojik ya da psikolojik olabilir. Uyku sadece zihinsel faaliyetlerin sürmesi için değil hormonlar üzerinde de oldukça etkilidir. Uyku bozukluğu yaşayan kişinin vakit kaybetmeden bir doktora başvurulma...

Normal Dağılım

Normal Dağılım, Bu dağılım ailesine ait olan her bir üye yalnızca iki parametre ile tam anlamı ile tanımlanabilir: Bu durum konum göstermekte olan ve ortalama şekilde ölçek konumunda olan durumlardır Standart ve normal olan dağılımın ortalama değeri 0 ve varyans değeri ise 1 olan normal dağılım familyasına ait olan tek bir kişidir. Carl...

Organlar

Organlar, canlı bünyesinde yer alan dokuların birleşerek fonksiyonel bütün oluşturduğu ve belli bir görevi olan, sınırları belirgin vücut kısımları organ olarak tanımlanır. İnsan vücudu birçok organdan oluşmuştur. Her bir organın ayrı ayrı görevi vardır. Herhangi bir organda meydana gelebilecek bir sorun tüm vücudu olumsuz yönde etkiley...

Besin Alerjisi

Besin alerjisi, ağız yoluyla ya da başka türlü vücudumuza giren yiyecek ve içeceklerin, vücutta olumsuz etkilere neden olmasıdır. Fakat bu sadece yenilen besinle alakalı bir durum olmayabilir. Mesela bazı farklı iki besin bir arada yenilmemelidir, bu kurala uyulmazsa vücutta kötü etkileri olabilir ve bu besin alerjisi değildir. Sadece dikkat...

Stres

Stres, tüm dünyada insanların etkilenebileceği sorunlardan biridir. Günlük yaşamda çeşitli etkenlerle bireylerde tehdit ediliyormuş gibi bir hisse yol açan stres, insanları yoğun şekilde etkiler. Bazen oldukça basit ve küçük denecek bir etkende stresin yaşanmasına neden olabilir. Stresin yoğun yaşanması insanlarda depresyona, anksiyete, yeme...

Biyonik

Biyonik, Yaratıcılık mühendisliği olarak da söylenen, tekniksel problemleri biyolojik işlevsellikleri örnek alarak çözümlemeye çalışan bilim dalının adıdır. Doğadaki var olan sistem ve metotları inceleyip modern mühendislik teknolojisi ile birleştirir. Bu sayede de canlıların kullanabileceği yapay sistemler üretir. Biyonik bilimi bağımsız bi...

Biyoenformatik

Biyoenformatik, biyolojik verilerin bilgisayar ve istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesini sağlayan bilim dalıdır. Biyoenformatik özellikle moleküler biyoloji olmak üzere biyolojinin çeşitli dallarını, bilgisayar teknolojisi ile bunlarla alakalı veri işleme aygıtlarını bünyesinde bulundurur. Amacı biyolojik araştırmaların iyileştirilmesi,...

Enzimlerin Yapısı

Enzimlerin Yapısı: Kimyasal tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran, çoğunlukla protein yapısında olan organik maddeye enzim denir. Enzimlerin hepsi protein yapılıdır. Enzimler tepkimeye girdiği zaman canlı hücreler yıkılır ve yapılır. Bu işlemin sonucunda metabolizma oluşur. Enzimlerin yapısını genler oluşturur. Tüm enzim yapısı da genle il...

Karbonhidrat

Karbonhidrat, yapı taşı glikoz olan, birinci dereceden enerji verici, tüm canlı hücrelerde bulunması zorunlu bir bileşendir. Vücutta en çok bulunan üç maddeden biridir. Vücutta faydalı hale gelebilmesi ve sindirilebilmesi için gerekli büyüklüğe kadar parçalanması gerekir.Karbonhidratların İçeriğinde Neler Bulunur?<...

Azoospermia

Azoospermia, erkekten alınan meni örneğinde hiç sperm bulunamaması olarak tanımlanan bir kısırlık problemidir. Genel nüfusun %1'inde, çocuk sahibi olamayan erkeklerin ise %10-15'inde görülebilen azoospermia, tıkanıklığa bağlı olan ve tıkanıklığa bağlı olmayan azoospermia olarak iki ana grupta değerlendirilir. Tıkanıklığa bağlı olan azoo...

Kök Hücre Nakli

Kök Hücre Nakli, öncelikle hastadan kemik iliğinin tamamen ya da bir kısmının boşaltıldıktan sonra uyumlu olan doku grubunun ve tam anlamı ile sağlıklı kişiden alınmış kök hücrelerinin yerine yerleştirilmesi, burada çoğaltılması ve sonuç olarak pek çok hastalığın ortadan kaldırılması için uygulanan işleme kök hücre nakli denilmektedir. Kök h...

Bağlanma Kuramı

Bağlanma kuramı, özellikle bebekler ve çocuklar olmak üzere birçok insanda meydana gelen bir durumdur. İnsanlarda bu durum en çok bebeklerde ve çocuklarda ele alınmaktadır. Bağlanma kuramı insanlarda doğumdan itibaren başlayarak ölünceye kadar devam eden bir durumdur. Dünyada genellikle insanlar ilk olarak anne ve babasına bağlanırlar. Bu ba...

Biyoistatistik

Biyoistatistik, İstatistik, herhangi bir konuyu incelemek için gerekli verilerin toplanmasını, toplanan verilerin değerlendirilmesini ve değerlendirme sonucu nasıl bir yol izlenileceği kararına varılmasını sağlayan bilimdir. İstatistik herhangi bir olgu ya da olayın niceliksel yönünün sayılarla anlatılmasıdır. Diğer bir anlatımla, İstat...

Kemoterapi

Kemoterapi, ilaçla uygulanan tedavi aşaması olarak bilinmekle birlikte, daha çok kanser hücrelerini etkileyen kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedavi için kullanılan yöntemdir. Bunun için kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar denilir. Kanser olan kişide bulunan kanser türüne göre amaçlar farklılaşma gösterir. Bunun için öncelikli amaçla...

Progeria

Progeria; Halk arasında erken yaşlanma şeklinde bilinen bu hastalık cinsi özellikle çocuklarda meydana gelmektedir. Tanı ve teşhis safhasında klasik bir şekilde yapılmış olan muayeneler ise kola bir şekilde tespit edilebilen hastalık, ender olarak meydana gelmektedir. 8 milyon canlıda 1 meydana gelen bu hastalığın tedavisi mümkün olmakt...

Kök

Kök, bitkiyi toprağa bağlayan ve geneldetoprağın altına doğru büyüyen kısımdır. Kök, bitkinin beslenmesi için gerekli su ve su içerisinde erimiş halde bulunan tuzları topraktan emerek alır. Kökler, besin maddeleri biriktirmek suretiyle depo organı vazifesini de görürler. Ayrıca kök, gövdenin desteklenmesini ve oksijen almasını sağlar. Geneld...

Tohum

Tohum, Tohumlarda hayvanlar, insanlar ve bitkiler gibi canlı varlıklardır. Tohumlar tozlaşma ve döllenme gibi olayların sonunda dişi olan organın yumurtalığındaki tohum yerinde zigot (Biri anneden biri babadan gelen hücrelerin birleşmesi) oluşur, bu oluşan zigot sürekli bölünerek embriyo denilen bitkinin dışını oluşturur, embriyo oluş...

Bitki Fizyolojisi

Bitki fizyolojisi, fizyolojinin bir alt dalıdır bitki fizyolojisi bitkilerin fizyolojik yapısını inceleyen bir bilimdir bitkiyi oluşturan bütün yazıların nasıl oluştuğunu ve görevlerini nasıl yerine getirdiğini inceleyen ve ayrıca bitkilerin biyokimyasal fiziksel süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır bitkilerin yaşamsal faaliyetleri yapıla...

Köpek Irkları

Köpek Irkları, Köpek büyüklük, küçüklük ve görüntüsüne göre 400'den fazla çeşit ırktan meydana gelen memeli ve etçil bir hayvandır. Köpek ırk olarak Bozkurt'un alt türüdür. Köpek ırkları incelenirken, köpekler akrabaları ile karıştırılmaması gerekir. Çakal ve tilkiler köpekler ile ırk değil akrabadır. Köpek ırkları kediler ile Dünya'dak...

Morfoloji

Morfoloji, biyoloji alanında canlıların incelenmesiyle ilgilenen bir dalın ismi olduğu gibi aynı zamanda dil biliminde kelimelerin kökünü ve yapısını inceleyen bir dalın da adıdır. Biçimbilim olarak da adlandırılan morfoloji, dil biliminde sözcüklerin tanımlanması ve anlamlarının çözümlenmesiyle uğraşılan çalışmalar için kullanılır. Dil...

Dna Yapısı

Dna Yapısı: DNA hücrelerde meydana gelen metabolik olayların kontrolünde yer alan ve kalıt sallığı sağlayan yapılardır. DNA molekülü sarmal şekilde kıvrılmış merdiven bir yapıya benzemektedir. Merdivenin kenarlarını şeker ve fosfat molekülleri, basamaklarını da organik bazlar oluşturmaktadır. Karşılıklı yer alan nükleotid zincirinde guanin s...

Alerji Testi

Alerji Testi: deri üzerinde uygulanıyor olup, kısa sürede alerjiniz olup olmadığını saptamaya yarayan bir testtir. Alerji tanısı koymada en güvenilir test olduğu için çok sık tercih edildiği görülmektedir.Alerji testi hangi durumlarda uygulanmalıdır?Şikayetleriniz ve belirtileriniz si...

Doğal Protein

Doğal protein, protein amino asitlerden meydana gelen vücudun temel taşlarından biridir. Kemiklerden, kıllara ve tırnaklara her bölgede gerekmektedir. Bitkisel ve hayvansal kaynaklarda protein bulunur. Et, süt, yumurta benzeri besinler hayvansal protein kaynağıdır, ayrıca sebze ve meyveler bakliyatlar, kuruyemişler benzeri besinlerde bi...

Sumba

Sumba, bir Uzak Doğu ülkesi olan Endonezya'nın Doğu Nusa Teggara şehirne bağlı olan bir ada olarak bilinir. Küçük Sunda Adaları takımadaları içerisinde yer alır. Turistik olarak Endonezya'nın gözde yerlerinden birisi olan Sumba, bir sörf cenneti olarak tabir edilir. Sumba genel olarak engebeli bir yapıya sahip olsa da büyük sah...

Pluripotent

Pluripotent, gelişimi süren bir embriyo'nun erken safhalarında var olan, canlıyı oluşturan özelleşen tüm hücre tiplerine dönüşebilme yeteneğindeki farklılaşmamış hücrelerdir. Yaklaşık 200 çeşit hücreyi verebilen hücrelerdir. Pluripotent aynı zamanda bütün embriyonik hücrelere dönüşebilen ancak totipotent ve non-embriyojenik hücrelere dö...

Agonist

Agonist, Bunlar, hücre reseptörlerine bağlanıp, ardından hücrede bir tepkime oluşturan, bileşiklere verilen addır. Agonistler çoğu zaman, doğal olarak bulunmakta olan maddelerin davranışlarını taklit etmektedirler.Agonistler eylemler oluştururlar, buna karşılık antagonist bileşikler ise, bir eylemin oluşmasın...

Patofizyoloji

Patofizyoloji; Herhangibir hastalık veya hastalık olarak kabul edilemeyecek anormal sendromlar gibi durumlar sebebiyle, normal mekanik, fiziksel ya da biyokimyasal fonksiyonlarda ortaya çıkan bozuklukları inceleyen, bir bilim dalıdır.Mesela bulaşıcı hastalıklar alanında patofizyoloji, bir bakteri tarafından salgılan...

Antioksidanlar

Antioksidanlar, vücutta serbest radikaller nedeniyle hasar görmüş hücreleri koruyan bir maddedir. Serbest radikaller, vücut faaliyetleri anında ortaya çıkan ve hücrelere saldırarak zarar veren moleküllere verilen addır. Vücuda alınan gıdaların vücutta yanarak enerjiye dönüşme anında, serbest radikaller olarak adlandırılan toksinler açığ...

Archaea

Archaea; 1977 yılında Carl Woese ve George Fox, prokaryotları dizinlerine bakılarak sınıflandırmış oldukları filojenetik ağaçta bulunan diğer bakterilerden ayrı bir şekilde oluşan kümelenmelerin den sebep arkaeleri tanımlanmışlardır. Bu canlı grubu başlangıç olarak birer alem ya da alt alem şeklide oluşmuş olup, Arkaebakteriler ve Öbakt...

Mezenkimal Kök Hücre

Mezenkimal Kök Hücre, Erişkin durumda bir kök hücre olan mezenkimal kök hücre, hücrelerin bağ dokularında yer alır ve dokularda destek görevi yapan stoma hücresinin ana yapısını oluşturur. Mezenkimal kök hücreler yer aldıkları dokudan hasarlı olan bir dokuya geçebilir ve hasarlı olan dokularda doku tamiri yapabilirler....

Dna Molekülü

DNA Molekülü, DNA; hidrojen, karbon, fosfat, oksijen ve azot atomlarından oluşan ve hücrenin tüm hayati fonksiyonlarında görev alan dev bir moleküldür. İnsanoğluna ait bir DNA molekülünde, bahsedilen bu atomlardan milyarlarca bulunur. Bu atomlar her insanda farklı bir biçimde düzenlenmiştir. DNA, kimyasal yapısındaki deoksiriboz (D), nükleik...

Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme

Hayvanlarda üreme büyüme ve gelişme: Her canlı gibi hayvanlarda doğar büyür gelişir ve ölürler. Her hayvanın üremesi ve gelişmesi farklıdır. Gelişme çağındaki her hayvanın gelişmesi farklıdır. Hayvanlarda üreme: Hayvanların genelinde soylarının devamı için dişilerin ve erkeklerin çiftleşmesi gerekir. Çifleşme ile ü...

Patojen

Patojen, Hastalığa neden olan bir tür mikrop türüdür, insanların nereden nasıl mikrop kapacakları hiç beklemediği, bir anda gerçekleşebilir. Hastalık yapıcı özelliği olan mikrop veya madde enfeksiyona neden olma yeteneğine, sahip olan tehlikeli bir hastalığın habercisi olabilir. Vücut içerisine yerleşen ve hücre bütünlüğünü bozabilen önlem a...

Mikrotübül

Mikrotübül; uzun silindir ya da tüpler biçiminde olan hücre içerisinde bulunmuş olan yapılardır. Çoğunlukla, bir mikrotübül 20-25 arasında bulunan bir çapta nanometre olacak şekilde ve farklı ilaçların tanıtımı ile etkilenmiş olabilir. Mikrotübül ve ökaryotik olan hücrelerin organizma içerisindeki biçimi ve hücre hareketini kontrolünü yapmas...

Yaşlanma

Yaşlanma: Dünya üzerinde varlığını sürdüren tüm canlıların belli bir yaşam süreleri vardır. Hücre döllendikten sonra gelişimini tamamlamış olmakta ve yeni döller vererek yaşlanma sürecine girmektedir. Yaşlanma sürecinin sona emesi ile ise o canlının ölümü gerçekleşmektedir. Bir canlının yaşam süresi türüne göre farklılık göstermektedir....

Metabolizma Hızlandırıcı

Metabolizma hızlandırıcı, egzersiz alışkanlığının olmaması, yanlış beslenme alışkanlıkları gibi pek çok etken metabolizmanın yavaşlamasına yol açabilir. Alınabilecek bazı önlemlerle metabolizma hızı arttırılarak alınan fazla kilolardan kurtulmak mümkün olur. Vücuda alınan kaloriler metabolizma sayesinde yakılır. Metabolizma kalorileri y...

Prebiyotik

Prebiyotik, insan sağlığının korunması için ve bazı hastalıklara karşı tedavi amaçlı önemli yeri olan yararlı bakterilere verilen addır. Çoğu hastalığın engellenmesi ve iyileşmesinde önemli rolü olan mikroorganizmaların farklı besin gruplarıyla devamlı vücuda alınması gerekir. Sindirim sisteminde iki çeşit bakteri bulunur. Bu bakteriler...

Uyku

Uyku, Bilincimizi tamamen yitirdiğimiz, beden kontrolünü tamamen kaybettiğimiz, farklı alemlere dalıp çıktığımız ve genellikle gece saatlerinde girdiğimiz bu sürecin adı uyku olarak tanımlanır. Uyku tam bir dinlenme metodudur. Günün yaklaşık üçte birini uykuya ayırdığımız bir döngü içerisindeyiz. Uyku tüm memelilerde, kuşlarda ve balıklarda ...

Zeka

Zeka, Kavram ve algıların yardımıyla soyutlar ve somutlar nesneleri olarak ayrılır. Zihinsel olarak işlevlerin uyumluluk şekilde bir amacına yönelik olarak kullanılır. Zekanın farklılıkları tanımları olmasına rağmen karşılık ilişkinleri kuramların tümü zekânın geliştirilebilir. Potansiyel oldukları için biyolojik temeller bulunduğu için...

Parametrik

Parametrik; Elde olanverilerin, rastgele dağılım esasına uyduğunu kabul gören ve olasılık dağılımnı parametrelerine göre tespit eden, istatistik dalına verilen addır.En iyi bilinen ilkel istatistik yöntemleri çeşidi, parametriktir. Genel olarak parametrik yöntemler, parametrik olmayanlara kıyasla, daha fazla kabulle...

Dolaşım Sistemi

Dolaşım Sistemi, Kardiyovasküler sistem veya vasküler sistem olarak da adlandırılan dolaşım sistemi, kanların dolaşımına ve amino asitler ve elektrolitler gibi besin maddelerini, oksijeni, karbondioksiti, hormonları ve kan hücrelerini hücrelere nakletmesine imkân sağlayan sistemdir. Vücutta beslenme sağlamak ve hastalıklarla müca...

Histoloji

Histoloji; Hücre şeklinde yaşamakta olan organizmanın en ufak birimi olup canlının tüm özelliklerini bulundurmaktadır. Hücreyi incelemekte olan bilim kolu ise sitolojidir. Bir doku ise, bir arada bulunan belli bir şekilde var olan fonksiyonu yapmak üzere yer alan hücre topluluğudur. Organlar ani bir şekilde fazla olan dokunun görev birliği y...

Genetik Mühendisliği

Genetik Mühendisliği, her türlü canlının kalıtsal olan özelliklerinin değiştirilmesi ve onlara yeniden işlevler kazandırılmasına yardımcı olan araştırma yapan bilim alanıdır. Bu uygulamalarla uğraşan bilim insanına "Genetik mühendisi" denilmektedir. Özellikle genetik mühendisleri canlıların genlerinin çoğaltılması, yalıtılması, genlerin bir ...

Fizyoloji

Fizyoloji; Canlıların fiziksel, mekanik ve biyokimyasal olarak, işlevlerini ve sistemlerinin çalışmasını inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Fizyolojiyle ilgilenen kişilere, yani bilim insanlarına, fizyolog denir. Fizyoloji alanında olan en büyük ödül, nobel tıp ya da fizyoloji ödülüdür.Canlılar hayatlatını devam ettirebilmek i...

Ötenazi

Ötenazi, Bir kişinin veya bir hayvanın yaşadıkları hayatın dayanılamayacak durumlarda olması ve algılanması, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yapılarak yüksek dozlarda ilaç vererek veya kişinin yaşam destek ünitesinde iken bu üniteden ayırarak yaşamını kendi isteği ile sonlandırılmasına Ötenazi denir. Ötenazi yani yaşa...

Enzimlerin Özellikleri

Enzimlerin Özellikleri, canlı hücrelerce üretilip sentezlenen özel proteinlerden olan enzimlerin görevleri yönünden birçok özellikleri vardır. Bir canlı hücredeki tepkimelerin büyük çoğunluğu yeterince hızlı olabilmek için enzimlere gerek duymaktadır. Aynı enzim farklı hücre ya da doku tiplerinde katalizör görevi üstlenebilir. Enzimlerin çoğ...

Mitoz

Mitoz; amipteki gibi tek hücreli canlılar ve çok hücreli canlılardaki gibi tüm canlılar da görülen bir bölünme biçimidir. Canlılarda büyümeyi ve gelişimini etkileyen temel husus mitoz bölünmedir. Mitoz bölünmede ana hücrelerdeki genetik maddesi eş biçimde daha küçük hücrelere geçer. Oluşmuş yavru hücreler doğdukları ana hücrelere benzer...

Bakteriyoloji

Bakteriyoloji: Bakteri yapılarını, bu bakterilerinin yaşayış ve yayılış şekilleri ile var oldukları yaşayan canlılara olan etkilerini inceleyen bilim dalına bakteriyoloji adı verilmektedir. Bu bilim dalı özellikle hastalık oluşumuna sebep olan ve tarım, ilaç yapımı, teknik için fayda sağlayan bakterilerle de ilgilenen bir bilim dalıdır....

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalan...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçal...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işle...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıca...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023