Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Komünite

Komünite

Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman birbirleri ile iletişim ve haberleşme durumundadırlar. Aynı alan ve ortam içerisinde birbiriyle beraber etkileşimleri tüm popülasyonların oluşturduğu topluluk komünite olarak adlandırılır. Komüniteler çok nadir olarak bazen çok sayıda tür bulundurabilir ve bu canlılar yaşamlarını devam ettirip gereksinimleri için doğal ve coğrafik olması gereken bir ortama ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaç duydukları alana biyotop denilir. Hayvanlar, bitkiler, bakteri ve mantar gibi birçok organizma komünite içerisinde yer almaktadır ve almaya devam edebilirler. Bazı komünite içerisinde başka farklı komüniteler de bulunabilir ve bulunmaktadır. Buna örnek vermek gerekirse, bir gölde içerisinde bağımsız yaşayan su bitkileri, omurgasız ve omurgalı hayvanlar ile mikroorganizmalar alanında beraber komüniteyi oluşturur. Bu canlıların kendi vücutlarının içinde barınan parazit organizmalar da ayrı bir komünite olarak bilmekte ve kendileri için ayrı olarak oluşturma özelliğine sahiptir. Hayattaki yaşama bütünlüğünde bulunan komünitelerin şekil ve büyüklük olarak bu topluluk içerisinde bulunan canlı türlerinin fazlalığı, çeşitliliği ve dış ortam şartlarının organizmalar üzerinde etkilerine ve sebeplerine bağlıdır. Doğa olayları da bu büyüklüğü etkileyerek çeşitliliği azaltabileceği düşünülmektedir. Yani dolayısıyla sıcaklık, nem, yağış ve besin ihtiyacı gibi önemli olan faktörler tür çeşitliliğini ve komünite büyüklüğünü olumsuz yönde etkileyebilecek durumdadır. Dünyanın farklı kesimlerinde bulunan komüniteler, tür çeşitliliği yönüyle de farklı özellikler gösterirler. En az tür çeşidine sahip olan komüniteler, kutup bölgelerinde görülen topluluklardır. Tropikal olarak adlandırdığımız coğrafik bölgelerdeki komüniteler ise tür çeşitliliği yönüyle daha çok ve zengin olan topluluklar olarak bilinmektedir.

Komüniteler içerisinde farklı türler arasında anlaşmazsızlıklar ve rekabetler oldukça sık görülmekte ve bu rekabet devam etmekdedir. Bu rekabet sınırlı miktardaki kaynak ve yanıt için farklı türden bireyler arasında oluşan rekabet olduğundan dolayı anlaşılması zor bir rekabet olarak da bilinmekle beraber zaman kavramın önemsiz olduğu durumdur. Bir buğday tarlasındaki buğdaylar ile içerisindeki yabani otlar arasında görülen rekabet, kendi içlerinde türler arası rekabete örnek olmakla beraber bu tam anlamıyla önemli bir rekabet olarak bilinmektedir. Aslında bu türler arası rekabet, tarımsal üretim açısından oldukça fazla önem ve gereksinim taşımaktadır ve birim alandan elde edilecek ürünün olumsuz yönde zarar görebildiğinden dolayı kötü bir şekilde etkileyebilir. Ekolojik olarak nişleri aynı ve benzer olan iki tür, komünitede birlikte yan yana bulunurlarsa içlerinde olumsuzluklar ve aralarında önemli bir rekabet başlamış olur. Tabi bunun sonucunda, rekabet kabiliyeti çok az olan tür o alanda yok olur ya da türlerden farklı bir kaynağı kullanmak üzere kendilerinden farklı özellikler kazanabilir duruma gelebilirler. Ekolojik nişleri ve görüntü olarak benzeyen türler, eğer nişlerinde farklılıklar bulunuyorsa, komünite içerisinde beraber bulunabilirler ve içlerinde rekabet olmaz. Türlerin gelişme ve olgunlaşma dönemlerinin farklı bir şekilde olması ve ilerlemesi de rekabeti azaltan yönler olarak bilinmektedir.

Komünitelerde rekabet dışında farklı olarak av-avcı ilişkisi de gözlenebilir. Buna örnek vermek gerekirse, kar tavşanı popülasyonu artınca doğal ortamda fazlalaşmış olarak bulununca, kısa bir süre sonra onu yiyen vaşak popülasyonu da artarak av ile avcı ilişkisi doğada gözlenmiştir. Kar tavşanı popülasyonundaki bir düşüşü vaşak popülasyonundaki hızlı bir düşüş izler. Çünkü besin bulamayan vaşak kendi içerisinde olan, göç ve rekabet oluşturmuş olur. Vaşakların göç etmesiyle beraber tavşanlar sayısında artış olduğu gözlenmektedir.
Son Güncelleme : 12.07.2023 07:48:10
Komünite ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Komünite Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Komünite"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi,  ototrof   canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamın...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktad...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey ...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göster...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mik...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2023