Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Dna Ligaz

Dna Ligaz

Dna Ligaz, DNA zincir kırıklıklarının DNA replikasyonu ve rekombinasyonu arasında gerçekleşen tamiri sırasında birleştirilmesi aşamasında rol alan oldukça önemli enzimlerdir. Yüksek organizmalarda yer alan farklı tipteki DNA ligazlar tespit edilmişlerdir. DNA ligazlar iki iplikli Dn'da bulunan tek zincir kırıklarındaki fosfodiestler bağların oluşumu sırasında bağ oluşumunu katalizlemektedir. Bütün organizmaların yapısında bulunmalarına rağmen amino asit dizileri molekül özellikleri ile büyüklükleri açısından organizmalar arasında farklılıklar gösteren bu enzimler yapılarında bulunan kofaktör özelliklerine göre aktivasyonu gerçekleştirmek için gerekli olan NAD ile ATP gerektirmektedir. Bu şekilde kendi içlerinde iki gruba ayrılmışlardır. Ökaryotik organizmaların yapısında bulunan DNA ligazlar ve ATP gerektiren enzimler şeklindedir. NAD gerekli olan DNA ligazlar ise sadece prokaryotik organizmaların yapısında gözlenmiştir. DNA ligazların memeli doku hücrelerinde beş faklı çeşitte enzimi bulunmuştur. DNA ligazları kodlamada kullanılan üç farklı DNA ligaz geni vardır bunlar; (Lig1, lig2, lig3) olarak tespit edilmişlerdir. Yapılan çalışmalar sonucunda DNA ligazların DNA metabolizmasında bulunan birbirlerinden tamamen farklı rollere sahip oldukları bilinmektedir. Ligazlar DNA replikasyonu ile tamir aşamalarında farklı fonksiyonların kullanılması için özel durumu getirilmişlerdir. DNA ligazların nükloid ve büyüklük dizilişlerinde oldukça geniş farklılıklar bulunmuştur. DNA ligaz enziminin merkez bölgesi olan nicked DNA'nın kapatılması esnasında katalik fonksiyon göstermesine bakılarak ek diziler ligazların birbirlerinden farklı fonksiyonları nükleusun farklı kısımlarını hedef almaları ya da farklı yapıdaki proteinlerle etkileşimlere yardım etmeleri bazı görevleri yerine getirmektedirler.

Dna Ligaz 1: Bu enzim iş gören en önemli enzimlerden olan molekül ağırlığı 125 kDadır. DNA ligazın özellikli yanları olarak okazaki fragmenntlerin birleştirici etkisi olduğu ve aynı zamanda replikasyon için başka bir protein ile etkileşim halinde olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca DNA ligaz baz eksizyon tamir mekanizmasında hazarlı bazı uzaklaştırır ve baz oluşturur. DNA ligaz ile DNA parçası aralarında bağı oluşturmaktadır.

Dna Ligaz 2, 3: DNA 2 ve 3 ligazlar moleküler çalışma sonucunda DNA 1'den sonra bulunmuştur. DNA ligaz 2, 3 fazlaca büyük moleküler yapı ve ağırlığa sahiptirler. Çok mükemmel bir şekilde eşleşme göstermektedirler. Öyle ki DNA ligaz 2 DNA ligaz 3 ün bir parçası olarak bile düşünülmüştür. DNA ligaz 3 a bütün dokularda eşit şekilde bulunmaktadır. DNA ligaz 3 b ise testislerde bulunduğu ve homolog rekombinasyonunda oldukça etkili bir rol aldığı bilinmektedir. DNA ligaz enzimi mtDNA tamir fonksiyonu gösterir. Bu enzimi kotlayan genin başlama bölgesi ile yapı ve mekanizması tam olarak anlaşılmamıştır.

Dna Ligaz 4: DNA ligaz enzimleri ekzisyon tamir gurubunda tek zincirli kırıklarda ve baz kovalent değişimlerinin düzeltilmesinde görev akmaktadır. DNA ligaz 4 enziminin moleküler ağırlığı ise 96 kDa olmaktadır.

Dna Ligaz 5: DNA ligaz 5 iki zincir kırıklarının kapatılması noktasında çalışmalar gösterdiği ve bu çalışmalar rejoin enhancement tarafından uyarıldığı belirtilmiştir. DNA ligaz daha çok yeni bulunan bir enzim olmakta ve bu enzimin molekül ağırlığı yaklaşık olarak 44 kDa olduğu bilinmektedir.
Son Güncelleme : 10.07.2023 21:25:55
Dna Ligaz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Dna Ligaz Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Dna Ligaz"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi,  ototrof   canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamın...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktad...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey ...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göster...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mik...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2023