Asit Çeşitleri

Asit Çeşitleri

Asit Çeşitleri, Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluştururlar. Asit kelimesi latince olan asidus'dan alınmıştır. Asitlerin tatları genelde ekşidir. Ayrıca maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlı organizmaların hayati faaliyetlerinde asitlerin önemi büyüktür. Bu nedenle mide özsuyu besinlerinin sindirimi için yüzde 0,4 oranı kadar hidroklorik içerir. Yine proteinlerin oluşumunda bile amino asitlerin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Asitlerin diğer bir özelliği ise yakıcı olmasıdır. Bu amaçla asitlerin bu özelliği her asitte aynı olacak anlamına gelmez. Mesela; Hno3 olarak deriye döküldüğü zaman proteinlerle beraber tepkimeye girerler. H2SO4 ise hücre suyunu çekerek yakma etkisini gösterir. Bu şekliyle asitler, çözeltiye hidrojen iyonu bırakan bileşiklerdir. Bu durumda suda çözündükleri zaman sulu çözeltilerine hidrojen iyonu H+ verebilen bileşiklere asit denir. Genellikle indikatörlerin rengini de değiştirirler. Yani asitler litmus kağıdını kırmızıya dönüştürürler. Ayrıca bazlarla reaksiyon halindeyken tuz ve su oluştururlar. Bundan başka birçok çeşitli özellikleri de bulunur. Bu spesifik özellikler içerisinde anyon muhtevası ile ayrılmamış molekülerden meydana gelir. Asitlerin molekülleri, çözeltiye farklı miktarda serbest hidrojen bırakır. Bunun için endüstri dalı her yıl bu asitlerden milyonlarca üretir. Bunlar plastik, lif, gübre ve boya kimyası maddelerinin yapımında kullanılır. Ancak konsantre inorganik asitler oldukça aşındırıcı olurlar. Çünkü cilt yapısına zarar verir ve diğer metaller arasında hızlı bir şekilde erime gösterirler. Asitlerin yaşamda önemli bir yeri vardır. Hidroflorik asit-HF cam yapısını bozar ve diğer inorganik asitler cam yapısına göre daha uygundur.

Gıdalarda Kullanılan Asitler

 • Laktik asit; CH3CHOH formülü ile salamura yapımında ve peynir yapımında kullanılan bu asit yoğurt içerisinde bol miktarda bulunur.
 • Askorbik asit; C6H806 formülü ile ilaç yapımında kullanılan bu asit narenciyelerde bulunur. Kaynağı Taze sebzeler ve meyveler oluşturur.
 • Malik asit; C4H404 formülü ile elma asidi olarak asitliği düzenleme amacı ile kullanılır. Birçok meyvede ve sebzede bulunan organik bileşiktir.
 • Formik asit; HCOOH formülü ile karınca asidi olarak bilinir. Bu asit bakterilerin ve mantarların yapmış olduğu mikropları önlemektedir.
 • Asetik asit; CH3COOH formülü ile her derecede karışabilir. Turşu yapımında gıdaların ömrünü uzatır. Sirke kullanımı yoğun etkilidir.
 • Fosforik asit; H3P04 formülü ile renksiz ve kristal halinde olan bir katıdır. Gübrelerin yapımında ve ilaç endüstrisinde kullanılır.

Sanayide Kullanılan Asitler;

 • Sülfürik asit; H2SO4 formülü ile renksiz ve yağımsı bir sıvıdır. Parfüm, plastik, ilaç ve lifler için gerekli olan organik ürün yapılmasıdır.
 • Hidroklorik asit; HCI formülü ile tuz ruhu olarak bilinen kimyasal bir bileşiktir. Sanayide petrol, kağıt, ilaç, kimya ve tekstil alanlarda kullanılır.
 • Nitrik asit; HNO3 formülü ile kezzap olarak bilinen bir organik asittir. Bakır, cıva, gümüş ve kurşun gibi metalleri çözmek için kullanılır.
 • Sitrik asit; HNO3 formülü ile renksiz ve kristal bir yapıya sahiptir. Limon tuzu olarak bilinir. Özellikle salamura yapımında kullanılır.
 • Benzoik asit; C7H602 formülü ile benzoin reçinesinden elde edilir. Mikrobik bozulmaları engellediğinden dolayı gıdalarda kullanılır.
 • Sorbik asit; C6H802 formülü ile bakterilere, küflere ve mayalara karşı çok etkisi büyüktür. Besinlerde koruyucu olarak kullanılır.
 • Borik asit; BOH3 formülü ile beyaz kristaller şeklinde inorganik bir maddedir. Antiseptik özelliği ile cilt ve kozmetik losyonlarında kullanılır.
 • Folik asit; C19H19N706 formülü ile bir vitamin çeşididir. İnsan hücrelerinin yenilenmesinde faydalı olan folik asit, vücut dokusu için gereklidir.
Son Güncelleme : 17.02.2021 19:47:12
Asit Çeşitleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Asit Çeşitleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Asit Çeşitleri"
Benim dersimde çok başarılı oldu
Selin . 16.05.2017
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022