Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Aktif Taşıma

Aktif Taşıma

Aktif Taşıma, Aktif taşıma moleküllerin parçalanarak az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçme olayıdır. Aktif taşıma sadece canlı hücreler arasında gerçekleşir. Çünkü taşıma sırasında enerji kullanıldığındandır. Aktif taşımada hücre zarlarının üzerinden moleküllerin taşıyıcı enzim ve taşıyıcı protein tarafından taşınmaktadır. Bu moleküller hem hücreden içeriye hem de hücreden dışarıya taşınarak iki taraflı olmaktadır. Ancak maddeler hücre dışına çıkabildiği gibi hücre içerisine de alınabilmektedir. İşte hücre zarı bu geçişleri esnasında enerji harcamaktadır. Burada hücre zarı maddenin taşınması sırasında enerji harcamakta bu da aktif taşıma olmaktadır. Maddelerin denetleme yeteneği sayesinde hücrelere çok yarar sağlamaktadır. Aktif taşımanın olduğu yerde sıcaklık arttıkça aktif taşıma hızlanmaktadır. Ancak bu sıcaklık sürekli artış gösterdiği zaman ise aktif taşıma hız kaybederek yavaşlamaktadır. Aktif taşıma sırasında gerçekleşen bu artış ve bu düşüşlerin sebebi ise taşıyıcı protein enzimlerin aşırı yükseklikte denatüre olmasındandır. Var olan bütün organizmalar ve bütün hücreler aktif taşıma gerçekleştirebilmektedir. Aktif taşımada hücrenin içi ve dışındaki konsan trasyonları arasında farklılığını ve canlılığını sürdürmesi bakımdan çok önemlidir. Hücrenin aktif taşıma yaptığı hücre zarı içerisinden kolayca geçebilen maddenin hücre içerisinde konsantrasyonun dış ortamda çok ya da az olmasından anlaşılmaktadır.

Aktif Taşıma Gerçekleşme Koşulları

  • Enerji harcanır
  • Enzim kullanılmaktadır
  • Denge bulunmaz
  • Taşıyıcı moleküller kullanılmaktadır
  • Yalnızca canlı hücrelerde görülmektedir
  • Bir maddenin az olduğu yerden çok olan yere geçmesi
  • Portaldan geçebilecek büyüklükteki maddeler taşınır

Aktif Taşıma Nasıl Yapılır?


Aktif taşıma esnasında taşıyıcılar ve enzimler görev almaktadır. Taşıyıcı birleştiği madde ile hücrenin iç yüzeyinde buluşurlar ve taşıyıcı taşıdığı maddeyi hücre zarının içerisine sitoplazmaya bırakır ve daha sonra yeniden hücre zarının dış yüzeyine hareket eder. Ancak aktif taşıma günümüzde halen tam olarak nasıl olduğu bilinmemektedir. Hücre zarının dış yüzeyinde taşıyıcı ve hücreye taşınan madde birleşir. Bu taşıyıcı ve madde birleşme durumu taşınacak madde bitinceye kadar devam etmektedir. Taşıyıcı tarafından taşınan her taşınan madde için ayrı bir taşıyıcı olduğu zannedilmektedir. Fakat farklı taşıyıcılar farklı maddeler aynı şekilde taşıdıkları kabul edilmektedir. Aktif taşıma sırasında görev yapan taşıyıcıların protein ve fosfolipid yapıda olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca aktif taşıma anlatılanların tersi olarak da gerçekleşebilir mesela hücre içerisinde az miktarda bulunan madde hücre dışına iletilebilir. Enzimlerin aktif taşıma esnasında taşınan madde ile taşıyıcının birleşmesi ve aynı zamanda ayrılması sırasında birlikte görev yaptığı düşünülür. Ama bu olay sırasında ATP bu olaylar gerçekleşirken ne zaman kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir.

Aktif Taşıma Özellikleri


Aktif taşımada rol alan hücreler canlı organizmalardır bu organizmalar canlılıklarına devam edebilmeleri için maddelere gerek duyar. Bu maddeleri alarak kullanırlar ve oluşan atık maddeler hücreden dışarı atılmaktadır. Hücreleri saran akışkan ve mozaik zar yapısında hücre duvarı bulunmaktadır. Hücre çevresinde bulunan zar canlı olduğundan geçirgen ve seçicidir fakat belirli maddelerin geçmesine izin verirler. Küçük moleküller portar dan geçişleri sırasında enerji harcamadığı bilinir. Ama büyük moleküller alınması aynın zamanda atılması esnasında ATP enerjisi harcanır. Moleküller enerji harcamıyorsa Pasif taşıma enerji harcanıyor ise Aktif taşımadır.
Son Güncelleme : 11.07.2023 23:39:30
Aktif Taşıma ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Aktif Taşıma Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Aktif Taşıma"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi,  ototrof   canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamın...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktad...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey ...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göster...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mik...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2023