Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Biyoloji

Biyoloji

Biyolojik, Bilinen tüm canlı türlerinin gezegeni kaplayan en küçük halinden en büyük haline kadar birçok biyolojik çeşitlilik vardır. Geçmişte yaşamış fosil ve halen yaşayan canlıların hayatları boyunca geçirmiş oldukları aşamaları tüm fizyolojik ve kimyasal yönlerini inceleyen ve araştıran pozitif bilim dalına biyoloji, araştırdığı metaryellere ise biyolojik denir. Biyolojik canlı grupları; incelenme biçimi, incelenecek canlıya yaklaşım biçimi ve yaşamsal aşamaları ile hücre, doku, hücre bağları ve organlar seviyesinde ele alınışına göre birçok dal ve daha alt dallar bölünmüştür.

Biyolojik canlı çeşitliliğine göre yapılan genel ayrıştırmada, en eski biyoloji dalından olan botanik bitkisel canlıları, zooloji ise; hayvansal canlıları inceler ve araştırır. Dünya'da 3-5 milyon arasında çeşitli bitki ve hayvan çeşitliliği olduğu bilinmektedir. Bu biyolojik çeşitlilik genetik farklılaşmalara bağlı olarak her geçen gün artmaktadır. Günümüzde mevcut biyolojik canlıların sadece bir milyonu tam olarak incelenebilmiştir. Geçmişte yaşamış canlıları araştıran biyolojinin alt bilim dalı olan paleontoloji bilimine göre soyu tükenmiş canlı türlerinin miktarının 16 milyar civarında olduğu sanılmaktadır. Tabi ki mikroskobik canlılar bu sayımın dışındadır. Biyolojik çeşitliliğin bu denli karışık ve çok oluşu, alt dallara ayrılmasını zorunlu kılmaktadır.

Biyolojik terimler nelerdir?


Dil bilgisi yönünden incelendiğinde biyolojik kelimesinin Fransızca'dan geldiği görülür. Canlıların organizmasında her olayın meydana gelmesi için ayrılan süre biyolojik saattir. Hayvan ve bitkilerin dağılım, yapı, köken, üreme ve gelişim gibi süreçlerini inceleyen bilim dalına biyoloji (Dirim bilimi) denir. Dirim, yaşam hayat anlamında kullanılır. Biyoloji ile ilgilenen kişilere biyolog denir.

Biyolojik canlılardan hayvanları ve bitkileri inceleyen botanik ve zooloji ayrıca kendi alt dallarına ayrılmıştır. Bu dallar
  • Ornitoloji; Kuşları inceleyen biyolojik bilim dalı,
  • İhtiyoloji; Balıkları inceleyen bilim dalı,
  • Herpetoloji; sürüngenler ve amfibyumları inceleyen biyolojik dal,
  • Algoloji; algleri inceleyen bilim dalı,
  • Entomoloji; Böcekleri inceleyen biyolojik dal,
  • Mikoloji; mantarları inceleyen bilim dalı,
  • Antropoloji; İnsanının biyolojik yaşamını konu alır.
İnsan yaşamı esasen zoolojinin de alt birimi olarak değerlendirilir. 17. Yüzyılın ikinci yarısından sonra mikroskobun gelişmeye başlaması ile mikroskobik canlılar ve organizmalar, 19. Yüzyıl sonlarına doğru mikrobiyoloji adıyla ayrı bir bilim dalı haline geldi. Birçok biyolojik çeşitlilik içinde canlıları farklılıklarına ve yapısal benzerliklerine göre tanımlamak bile yeni bir bilim dalının ortaya çıkmasına neden olmuş, bu bilim dalına da sistematik zooloji adı verilmiştir. Botanik ile ilgili çalışmaların sistemli olarak kontrol altında tutulabilmesi için toksinomi bilimi geliştirilmiştir.

Günümüzde toksinomi, biyolojik canlıların yapısal benzerliklerinden çok molekül ve hücre seviyesindeki özelliklerini, canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerini, genetik benzerlikleri araştırmaktadır.

Biyolojik hücre de gerçekleşen bütün kimyasal aşamalar ve yaşamsal fonksiyonların devam ettirilebilmesi için lazım olan enerjinin üretilmesini konu edinen biyolojik bilim dalı ise biyokimya'dır. Biyolojik canlıya özel en büyük molekül yapısını ve fiziksel yönden inceleyen ve araştıran biyofizik ve kalıtım kurallarını molekül düzeyinde inceleyen ve araştıran genetik bu alandaki en yeni alt bilim dallarıdır.

Kimya ve fizik bilimleri ile özdeşleşmiş olan biyofizik ve biyokimyanın istatistik bilimleri ile çalışması nedeni ile biyometri bilimi ortaya çıkmıştır. Ayrıca deniz bilimleri nedeni ile biyolojik deniz canlılarını konu edinen deniz biyolojisi ve uzay da canlı olabilirliğini araştıran uzay biyolojisi yeni bilim dallarındandır.

Biyolojik canlıların işlevsel ve yapısal özelliklerini molekül seviyesinde incelenirken, topluluk biyolojisi ise toplumların birbiri arasında ilişkilerini inceler ve araştırır.
Son Güncelleme : 23.12.2023 14:01:24
Biyoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Biyoloji Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Biyoloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi,  ototrof   canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamın...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktad...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu'da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey ...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göster...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mik...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024